Avoin yliopisto

Bio- ja ympäristötieteet
Digicampus
Digicampus verkkokurssi
Draamakasvatus
English
This folder is for programs in English
Erityispedagogiikka
Filosofia
Gerontologia
Hankkeet
Henkilökunta
Avoimen yliopiston henkilökunnan videotallennukset
Henkilöstöjohtaminen
Avoimen yliopiston henkilöstöjohtaminen
Historia
Historia oppiaineen videot
Informaatioteknologia
Kasvatustiede
Kauppatieteet
Kemia
Kemian oppiainevideot
Kirjallisuus
Kirjoittaminen
KOTEA365
Vuorovaikutuksellinen verkko-opetus
Liikuntapsykologia
Liikuntapsykologian videot
Liikuntatieteet
Liikuntatieteiden videot
Markkinointi
Avoimen yliopiston markkinointivideot
Matematiikka
Matematiikan luennot
Museologia
Musiikkiterapia
Musiikkiterapia oppiaineen videot
Nuorisotutkimus
Nuorisotutkimuksen videot
Ohjeita
Ohjeita henkilökunnalle ja opiskelijoille
Ohjelma Troff document Oppiaine-esittelyt
Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston oppiaineiden esittelyjä
Oppiaineiden yhteinen menetelmäopetus
OsaajaKS
Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju Keski-Suomen työllisyyden kokeilukuntiin - UJOPK
Perheopinnot
Puheviestintä
Avoimen yliopiston puheviestintä
Psykologia
Sosiaalitieteiden perusopinnot
Sosiaalityö
Sosiologia
Suomi
Suomen kieli ja Suomi toisena ja vieraana kielenä
Taide ja kirjallisuus
Terveystieteet
Tilastotiede
Varhaiskasvatus
Avoimen yliopiston varhaiskasvatus
Viestintä- ja kieliopinnot
Avoimen yliopiston viestintä- ja kieliopintoja
Viestintä ja media
YFI
Yhteiskuntatieteet ja filosofia
Yhteiskuntapolitiikka
Yhteistyö
testi
Ohjelma Suomi
Avoimen yliopiston suomen kielen perus- ja aineopintojen verkkovideot
Ohjelma Ohjausillat
Avoimen yliopiston ohjausillat
Ohjelma Troff document Akateemiset opiskelutaidot
Tallenteet
Ohjelma object code Opiskelutaito
Avointen yliopistojen opiskelutaitoillat
Ohjelma object code Tupeko
Tupeko videot
Ohjelma Avoimen väylän ilta 2022
Tältä sivulta löydät Mikä on avoimen väylä? -puheenvuoron sekä oppiainekohtaisten perehdytystilaisuuksien tallenteet.
Ohjelma Avoimen väylän ilta 2023
Tallenteet 10.8.2023 pidetystä verkkotapahtumasta.
Ohjausalan opinnot
Ohjelma Korkeakoulutusta Sinulle -hanke
Korkeakoulutusta Sinulle (KoSi) – Avoin korkeakoulutus tutuksi Keski-Suomen seutukaupungeissa.