Hankkeet

Ohjelma Toinen reitti yliopistoon -hankkeen väliseminaari Jyväskylässä 13.6.2019
Tah­toa, Ryh­tiä, Yri­tys­tä – opis­ke­li­ja­valin­nat ja ta­voit­teel­li­nen jat­ku­va op­pi­mi­nen. TRY-hankkeen väliseminaari.
Ohjelma Octet Stream Väyläilta
Avoimen yliopiston väyläillan 6.8.2020 tallenteet