Suomi

Suomen kieli ja Suomi toisena ja vieraana kielenä
Ohjelma SKIA215 Kielen kehitys
Vesa Jarva
Ohjelma STKE107
S2-alaan ja tutkimukseen perehtyminen
Ohjelma SKIP204
Sanoista lauseiksi
Ohjelma SKIA607
Teoriaa ja käytäntöä äidinkielen opettamiseen
Ohjelma SKIP304
Akateemiset tekstitaidot
Ohjelma KLSS113
Näkökulmia monikielisyyteen
Ohjelma SKIA303
Tekstintutkimus
Ohjelma SKIA215
Kielen kehitys
Ohjelma STKE107
S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen
Ohjelma STKE129
Kielitietoinen koulutus
Ohjelma STKE129
Verkkokurssi