Sosiaalitieteiden perusopinnot

Ohjelma YFIA201 - Avoin yliopisto
Kvalitatiiviset menetelmät
Ohjelma YFIP210
Sosiaalitieteiden teorioiden ja käsitteiden johdatusluento. Luennoitsija Matti Nieminen
Ohjelma YFIP220
Yhteiskunta
Ohjelma YFIP230
Tieteellinen käytäntö