Liikuntapsykologia

Liikuntapsykologian videot
Ohjelma Liikuntapsykologian opintojen esittely
Taru Lintunen
Ohjelma LPSP303
Asiantuntijaluento opintojaksoon LPSP303 Ryhmäilmiöt urheiluvalmennuksessa (2 op). Luennoitsija Hanna-Mari Toivonen.
Ohjelma LPSP304
Asiantuntijaluento opintojaksoon LPSP304 Ryhmädynaamiset ilmiöt 2 (3 op). Luennoitsijana Hanna-Mari Toivonen
Ohjelma LPSP306
Fyysisen aktiivisuuden ja liikuntamotivaation edistäminen