YFI

Yhteiskuntatieteet ja filosofia
Ohjelma YFIP1001 Kulovaara
Maailman tila
Ohjelma YFIP1001 Nieminen
Maailman tila
Ohjelma YFIP1001 Matilainen
Maailman tila
Ohjelma object code YFIP1001 Maailmantila johdanto
Luento 31.1.2023 PM, MN, KJ, KK
Ohjelma YFIP1002 Valtio ja yhteiskunta - luennot Matilainen, Kulovaara, Julkunen
Valtio ja yhteiskunta
Ohjelma YFIP1003
Yhteiskuntateoriat
Ohjelma YFIP250 luento-osa Joensuu
Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio - dialoginen verkkoluentosarja
Ohjelma YFIP210
Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet
Ohjelma YFIA200
Kvantitatiiviset menetelmät
Ohjelma YFIA200
Tutkimusetiikka
Ohjelma YFIA200
Kvalitatiiviset menetelmät
Ohjelma KKEA5004
Johdatus kestävyyskysymyksiin
Ohjelma STOA250/YFIA2002
Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset
Ohjelma YFIA200 S23
Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät
Ohjelma STOA250 (S23)
STOA250
Ohjelma Aloita avoimessa -webinaari
Kulttuurialan hallinta, verkostot ja vaikuttaminen