YFI

Yhteiskuntatieteet ja filosofia
Ohjelma YFIP210
Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet
Ohjelma YFIP220
Yhteiskunta
Ohjelma YFIP1002
Valtio ja yhteiskunta
Ohjelma YFIP1001
Maailman tila
Ohjelma YFIA200
Kvantitatiiviset menetelmät
Ohjelma YFIA200
Tutkimusetiikka
Ohjelma YFIA200
Kvalitatiiviset menetelmät
Ohjelma KKEA5004
Johdatus kestävyyskysymyksiin
Ohjelma STOA250/YFIA2002
Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset
Ohjelma YFIP1001
Maailman tila
Ohjelma YFIP1003
Yhteiskuntateoriat
Ohjelma YFIP1001
Maailman tila