YFI

Yhteiskuntatieteet ja filosofia
Program YFIP210
Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet
Program YFIP220
Yhteiskunta
Program YFIP1002
Valtio ja yhteiskunta
Program YFIP1001
Maailman tila
Program YFIA200
Kvantitatiiviset menetelmät
Program YFIA200
Tutkimusetiikka
Program YFIA200
Kvalitatiiviset menetelmät
Program KKEA5001
Johdatus kestävään kehitykseen
Program STOA250/YFIA2002
Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset