Liikuntatieteet

Liikuntatieteiden videot
Ohjelma LNLP1001
Kasvun, kypsymisen ja kehityksen rooli lasten ja nuorten liikunnassa
Ohjelma LNLP1001
Lisävideot
Ohjelma LNLP1002
Lasten ja nuorten liikuntaharjoittelu ja sen vaikutukset
Ohjelma LNLP1003
Liikunta ja terveys
Ohjelma LTKY1004
Väestön liikuntakäyttäytyminen ja suomalaisen liikuntakulttuurin muotoutuminen
Ohjelma LNLP1004
Lasten ja nuorten liikuntaepidemiologia