Liikuntatieteet

Liikuntatieteiden videot
Ohjelma Infot
Lasten ja nuorten liikunnan perusopintojen sekä Liikunnan ja terveyden monitieteisten perusopintojen infotallenteet
Ohjelma LNLP1001
Kasvun, kypsymisen ja kehityksen rooli lasten ja nuorten liikunnassa
Ohjelma LNLP1001
Lisävideot
Ohjelma LNLP1002
Lasten ja nuorten liikuntaharjoittelu ja sen vaikutukset
Ohjelma LNLP1003
Liikunta ja terveys
Ohjelma LNLP1004
Lasten ja nuorten liikuntaepidemiologia
Ohjelma LNLP1005
Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen ja ohjaaminen
Ohjelma LNLP1006
Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden ja kunnon sekä motoriikan mittaaminen
Ohjelma LPEY1002
Liikunnan ja urheilun pedagogiikka
Ohjelma Troff document LTKY1001 Luennot
Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin, luennot 2020-
Ohjelma LTKY1001 Luennot 2023
LTKY1001 Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin 2023
Ohjelma Troff document LTKY1001 Demot
Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin, demot 2020-
Ohjelma LTKY1004
Väestön liikuntakäyttäytyminen ja suomalaisen liikuntakulttuurin muotoutuminen
Ohjelma LTKY2001
Opintojakso on kokonaisvaltainen katsaus liikunnan ja terveyden ulottuvuuksiin.
Ohjelma LPEY1003
Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys