Bio- ja ympäristötieteet

Ohjelma Esittely
Jari Haimi
Ohjelma BENA2021
Johdatus lajintuntemukseen ja maastoinventointiin
Ohjelma BENA4025
Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet
Ohjelma BENA4027
Mikko Kiljunen
Ohjelma BENA4027
Vesiekosysteemien toiminta ja luonnonvarat
Ohjelma BENA4027
Johdanto
Ohjelma BENA4027
Vesivarat ja niiden käyttö
Ohjelma BENA4027
Vesistöjen kuormitus
Ohjelma BENA4027
Vesiluonnon monimuotoisuus
Ohjelma BENA4028
Metsien luonnonvarat ja monikäyttö
Ohjelma BENP1002
Vesi ja vesistöt - meret
Ohjelma BENP1002
Vesi ja vesistöt
Ohjelma BENP1003
Solun elämä
Ohjelma BENP1004 syksy 2020
BENP1004
Ohjelma BENY2021
Johdatus planetaariseen hyvinvointiin - Introduction to planetary well-being
Ohjelma BENY2022
BENY2022
Ohjelma BENY2023
BENY2023
Ohjelma BIOP1001
Elämän perusedellytykset maapallolla
Ohjelma BENY2024
Reittejä planetaariseen hyvinvointiin