Kasvatustiede

Program object code Kehityksen ja oppimisen perusteet - Avoin yliopisto
Verkkoluennot kasvatustieteen aineopintojen jaksoon KASA041 Kehityksen ja oppimisen perusteet ja aikuiskasvatustieteen aineopintojen jaksoon AIKA043 Aikuisen oppiminen
Program Raija Julkunen
Program Octet Stream Kasvatussosiologian teoreetikoita
Luennot ovat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen ja avoimen yliopiston kasvatustieteen aineopintojen opintomateriaalia. Luennot on kuvattu kasvatustieteen laitoksella 2.11., 9.11. , 16.11.2005
Program AIKP046
Mentorointi
Program KAIA041
Oppiminen ja kehitys
Program KAIA032
Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen muutos
Program KAIA052
Toimijuus ja identiteetti erilaisilla elämänkentillä
Program Octet Stream Minä kasvatustieteilijä
Urapolkuvideoita - KAIA052
Program KTKA010
Laadulliset tutkimusmenetelmät
Program KTKP022
Kriittinen pedagogiikka ja koulu
Program Kirsi Saurén
Kirsi Saurénin videot
Program KAIA022
Vuorovaikutus- ja kasvatussuhteiden eettiset ehdot
Program KTKA2020
Määrälliset tutkimusmenetelmät
Program AIKP1005
Asiantuntijuus, ammatillinen identiteetti ja toimijuus
Program KTKA020
Määrälliset tutkimusmenetelmät
Program KTKO105
Johdatus tilastolliseen tutkimukseen
Program KTKA2020
Määrälliset tutkimusmenetelmät
Program KTKA2010
Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät