Kauppatieteet

Ohjelma Avoimen väylä
Kauppatieteisiin
Ohjelma Troff document Haastattelut
Henkilöstöjohtamisen kurssin asiantuntijahaastattelut
Ohjelma Henkilöstötyö ja johtaminen sote-alalla
Henkilöstötyö ja johtaminen sote-alalla
Ohjelma Troff document Infot
Kauppatieteiden infovideot
Ohjelma JSBY6310
Haluatko kauppatieteilijäksi?
Ohjelma KTKP3210
Koulutuksen talous
Ohjelma KTTP2110
Taloustieteen peruskurssi
Ohjelma KTTP2110 2020-2021
Tallenteet
Ohjelma KTTP2120
Suomen talous ja taloupolitiikkakurssin videomateriaalia
Ohjelma KTTP4120 2020-2021
Rahoitusmarkkinat ja instituutiot
Ohjelma Perehdytys
Kauppatieteiden perehdytys 2019 - HUOM! Polkuavain on ilmoitettu oppimateriaali-Kopassa tähän videoon johtavan linkin yhteydessä.
Ohjelma Octet Stream Tervetuloa
Tervetuloa opiskelemaan kauppatieteitä.
Ohjelma YCCA2120
Corporate Reputation and Crisis Communication
Ohjelma YCCA2150
Corporate Reputation Management
Ohjelma YCCA2160
Vuorovaikutus työorganisaatiossa
Ohjelma YCCA2170
Media Relations / Mediasuhteet
Ohjelma YCCA2180
Global Public Relations
Ohjelma YCCA2210
YCCA2210 - Sisältöstrategia
Ohjelma YJOA250
Työhyvinvoinnin johtaminen
Ohjelma YJOA1920
Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma
Ohjelma YJOA2120
Työhyvinvoinnin johtaminen
Ohjelma YJOA2170
Henkilöstöjohtamisen perusteet
Ohjelma YJOA2180
Työurat ja rekrytointi
Ohjelma YLAA3110 2024-2025
Kirjanpito ja tuloslaskenta
Ohjelma YMAA2140 2020-2023
Luentotallenteet
Ohjelma YTTP1130
Laskentatoimen perusteet
Ohjelma YTTP1140
Yrittäjyyden perusteet (tallenteet käytössä 31.1.2025 asti)
Ohjelma YTTP1160
Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen
Ohjelma YTTP1110
Johtamisen ja johtajuuden perusteet
Ohjelma KTTA3610 Terveystaloustiede 2021
Terveystaloustiede-kurssin luentotallenteet kevät 2021
Ohjelma Troff document JSBY6130 infovideo + luentotallenteet
JSBY6130-jakson infovideo + luentotallenteet
Ohjelma object code JSBY6140 infovideo
JSBY6140 infovideo
Ohjelma YMAA2170 2021-2022
Sosiaalinen markkinointi -kurssin luennot
Ohjelma JSBY6120
Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa
Ohjelma KTTA3510 Työmarkkinat 2021
Työmarkkinat kurssin luentotallenteet
Ohjelma JSBA7140
Projektin hallinta
Ohjelma JSBY7130 Terveysteknologian mahdollisuudet sote-työssä
JSBY7130 (2021)
Ohjelma KTTP2110
Taloustieteen peruskurssi, oppimistehtävä
Ohjelma KTTP3210
Koulutuksen talous, Oppimistehtävä
Ohjelma KTTP4120
Rahoitusmarkkinat ja -instituutiot, oppimistehtävä
Ohjelma YLAA3120
Kirjanpito ja verotus
Ohjelma Troff document JSBA1110 (kvant.)
JSBA1110 (Metodiopintojen kvantitatiisten menetelmien osio)
Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä
Ohjelma YJOA2190
Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka
Ohjelma DGKA1003
Digitalisoituva kauppa
Ohjelma JSBY4120 Vastuullinen taloustiede
Luennot vastuullinen taloustiede
Ohjelma YJOA2130
Johdon ja henkilöstön kehittäminen
Ohjelma YTTP1120
Markkinoinnin perusteet
Ohjelma KTTA3310 Henkilöstön taloustiede
Tallenteet KKTA3310 Henkilöstön taloustiede opintojakso
Ohjelma KTTP3110
Julkistalouden perusteet
Ohjelma JSBY7010 Johdatus digimarkkinoinnin opintokokonaisuuteen
Kalle Pasanen
Ohjelma JSBA1110 Kvalitatiiviset menetelmät
JSBA1110
Ohjelma Octet Stream Tallenteita Kalle Saarelma
Tallenteita Kalle Saarelma
Ohjelma KTTP2120 Tallenteet keväältä 2023
KTTP2120 Tallenteet keväältä 2023
Ohjelma JSBY7030 Johdatus digimarkkinoinnin oikeuteen
Johdatus digimarkkinoinnin oikeuteen
Ohjelma YTTP1110 2023
YTTP1110 2023
Ohjelma YJOA2130 Johdon ja henkilöstön kehittäminen
2023
Ohjelma YLAA2110 (2023)
YLAA2110
Ohjelma YJOA3110
Strateginen johtaminen
Ohjelma YMAA3220
Digitaalinen markkinointi
Ohjelma YLAA2120
YLAA2120
Ohjelma Troff document Taloustiede kertausvideot
Kertausvideoita mm. matikan perusasioihin