Kirjallisuus

Ohjelma KIRP110
KIRP110 Kirjallisuustieteen perusteet -opintojakson luentojen lisätallenteet. Opettajana Joonas Säntti.
Ohjelma KIRA260
Kertomuksen teoria
Ohjelma KIRP110
Kirjallisuustieteen perusteet
Ohjelma KIRP122
Kirjallisuuden analyysi
Ohjelma KIRA242
Kirjallisuuden pedagogiikka
Ohjelma KIRP131
Länsimaisen kirjallisuuden historia
Ohjelma TAIA210
Kulttuurintutkimus
Ohjelma KIRA260 (2024-2028)
KIRA260