Terveystieteet

Program Perehdytys - terveystieteet
Terveystieteiden perusopintojen perehtytys
Program Troff document Täydentävät opinnot - terveystieteet
Terveystieteiden täydentävät opinnot
Program Perehdytys - terveystieto
Terveystiedon perusopinnot
Program KTEP002 Kansanterveystieteen ja terveystieteiden perusteet
Kansanterveystieteen ja terveystieteiden perusteet
Program Octet Stream KTEP003 Liikunta ja terveys
Luennoija Sara Mutikainen
Program KTEA012 Urheilijan terveys
Sara Mutikainen, TtT, tutkijatohtori, Terveystieteiden laitos
Program LLTY002 Ravitsemus ja liikunta
Mikael Fogelholm ja Noora Kanerva
Program LTKY1010 - laadulliset menetelmät
Terveystieteiden laadullisten tutkimusmenetelmien perusteet (tutkimuksen suunnittelu ja haastatteluaineiston keruu)
Program LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
Tutkimusaineiston kvantitatiivinen analyysi
Program TERV116
Terveystiedon oppiminen digitaalisissa ympäristöissä
Program KTEP011 Terveyden edistäminen eri väestöryhmissä
Elina Hämäläinen
Program LTKY010
Tutkimusprosessi ja tutkimusasetelmat 1
Program KTEP011
Isä ja poika
Program Terveystieto aineopinnot - perehdytys
Aineopintojen perehdytys 2017
Program LTKY1010
Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
Program TTMP1001
Terveystiedon perusteet
Program KTEA011
Opintojakson KTEA011 Kuntoutus ja terveystieteet asiantuntijaluennot. Luennoitsijoina prof. Riku Nikander, yliopistonlehtori Tuulikki Sjögren ja PsT, neuropsykologi Riitta Luukkainen-Markkula
Program KTEY008
Epidemiologian perusteet -asiantuntijaluento
Program TTIA1001
Viestinnän erityispiirteet terveystieteissä
Program TTIA1001
Viestinnän erityispiirteet terveystieteissä
Program LTKY1003
Viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä
Program Octet Stream Tuntisuunnitelma
Tuntisuunnitelman tekeminen
Program LTKY1001 Demot
Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin
Program KTEP002
Anne Viljanen
Program KTEP002
Raili Välimaa
Program LTKY1001
Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin
Program LTKY1001
Demoja
Program KTEP002
Kansanterveystieteen ja terveystieteiden perusteet
Program LPEY1001
Liikuntapedagogiikan perusteet
Program KTEA018
Näyttöön perustuva terveydenhuolto
Program Terveysosaaminen
Olli Paakkari
Program LTKY1003
Kettunen