Terveystieteet

Ohjelma FTEM1010
Kuntoutus avaimena hyvinvointiin
Ohjelma KTEA012
Urheilijan terveys
Ohjelma KTEA018
Näyttöön perustuva terveydenhuolto
Ohjelma KTEP002
Kansanterveystieteen ja terveystieteiden perusteet
Ohjelma KTEP002
Anne Viljanen
Ohjelma KTEP002
Raili Välimaa
Ohjelma KTEP002 Kansanterveystieteen ja terveystieteiden perusteet
Kansanterveystieteen ja terveystieteiden perusteet
Ohjelma Octet Stream KTEP003 Liikunta ja terveys
Luennoija Sara Mutikainen
Ohjelma KTEP011
Isä ja poika
Ohjelma KTEP011 Terveyden edistäminen eri väestöryhmissä
Elina Hämäläinen
Ohjelma KTEY005
Terveysalan hallinto ja päätöksenteko
Ohjelma KTEY016
Tutkielmaseminaarit
Ohjelma LPEY1001
Liikuntapedagogiikan perusteet
Ohjelma LTKY010
Tutkimusprosessi ja tutkimusasetelmat 1
Ohjelma LTKY1001 - vanhat
Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin
Ohjelma LTKY1001 - vanhat
Demoja
Ohjelma LTKY1001 Demot
Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin
Ohjelma LTKY1003
Kettunen
Ohjelma LTKY1003
Viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä
Ohjelma LTKY1003
Terveyteen liittyvä ohjaus ja neuvonta
Ohjelma LTKY1003
Asiantuntijana sosiaalisessa mediassa - Paaso
Ohjelma LTKY1004
Väestön liikuntakäyttäytyminen ja suomalaisen liikuntakulttuurin muotoutuminen
Ohjelma LTKY1005
Alumnihaastattelut
Ohjelma LTKY1005
Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa - luennot
Ohjelma LTKY1005
Lisämateriaalit
Ohjelma Laadullinen tutkimus
Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
Ohjelma LTKY1010 - laadulliset menetelmät
Terveystieteiden laadullisten tutkimusmenetelmien perusteet (tutkimuksen suunnittelu ja haastatteluaineiston keruu)
Ohjelma LTKY1011
Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
Ohjelma LTKY1011
Harjoitukset
Ohjelma LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
Tutkimusaineiston kvantitatiivinen analyysi
Ohjelma Perehdytys - terveystieteet
Terveystieteiden perusopintojen perehtytys
Ohjelma Perehdytys - terveystieto
Terveystiedon perusopinnot
Ohjelma Troff document Täydentävät opinnot - terveystieteet
Terveystieteiden täydentävät opinnot
Ohjelma TERV002 Terveystiedon didaktiikan perusteet
Terveystiedon didaktiikan perusteet
Ohjelma TERV110
Terveystiedon didaktiikan syventäminen
Ohjelma TERV107
TERV107 tallenteet
Ohjelma TERV116
Terveystiedon oppiminen digitaalisissa ympäristöissä
Ohjelma Terveysosaaminen
Olli Paakkari
Ohjelma Terveystieto aineopinnot - perehdytys
Aineopintojen perehdytys 2017
Ohjelma TTIA1003
Terveysviestintä lv2020-2023
Ohjelma TTIA1001
Viestinnän erityispiirteet terveystieteissä
Ohjelma TTIA1002
Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu
Ohjelma TTIP1002
Terveyden edistäminen
Ohjelma TTMP1001
Terveystiedon perusteet
Ohjelma TTMP1001
Terveyttä edistävä koulu
Ohjelma Octet Stream Tuntisuunnitelma
Tuntisuunnitelman tekeminen
Ohjelma Verkkovuorovaikutus
Sannan Helin ja Leenan tallenteet
Ohjelma TERV116 v2021
TERV116 kurssin luennot
Ohjelma Octet Stream TTIP1003 Vanha
Vanheneminen ja kansanterveys
Ohjelma Mari Laine
Marin videot
Ohjelma LTKY1004
Lasten ja nuorten liikuntasuositukset ja liikuntakäyttäytyminen
Ohjelma TTIP1003
Vanheneminen ja kansanterveys
Ohjelma TTMP1001_v2022
Terveystiedon perusteet kurssin luennot syksy 2022
Ohjelma Ravitsemus ja liikunta -luennot (2023)
Puhujana Mikael Fogelholm.
Ohjelma Troff document LTKY1005 - luennot
Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa -opintojakson luentotallenteet - Sara Mutikainen
Ohjelma TTIA1005
Aktiiviliikkujan ja urheilijan terveys-opintojakso - Sara Mutikainen