Gerontologia

Program Troff document TGEP121/KTEP013 Johdantoluennot
Gerontologian johdantoluennot, joissa puhujina tutkijoita sekä Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen gerontologian tutkimuskeskus GERECistä että Ikäinstituutista. Professori Rantasen ja tutkimusjohtaja Kokon luentoihin ei ole luentodioja saatavilla. HLL Ritva Louhensalon luento perustuu haastatteluun.
Program TGEP150 Vanheneminen ja ravitsemus
ETM Satu Jyväkorpi Gerontologinen ravitsemus (Gery) ry:stä kertoo ravitsemuksen merkityksestä ikääntyneen ihmisen arjessa.
Program TGEP170 Ympäristö ja vanheneminen
TtT Merja Rantakokko kertoo ympäristön merkityksestä ihmisen vanhetessa painottaen lähiympäristöä
Program KTEP013/TGEP121
Johdantoluennot jaksolla KTEP013 Vanheneminen ja terveys sekä TGEP121 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys 1
Program KTEP014
Vanheneminen ja terveys II
Program TGEY1000
Kuinka elät 100 vuotiaaksi?
Program TGEA1001
Elämänkulku ja vanhuuden ennakointi