Oppiaineiden yhteinen menetelmäopetus

Ohjelma Lasten haastatteleminen
Lasten haastatteleminen, Yliopiston opettaja Kati Hämäläinen
Ohjelma Narratiivi
Johanna Mykkänen
Ohjelma Troff document Johannan haastattelut
Haastattelijana Johanna Mykkänen
Ohjelma Määrällinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Ohjelma Tieteellinen kirjoittaminen
Leena Valkonen
Ohjelma Tieteellinen viittaaminen
Minna Nykopp ja Leena Valkonen
Ohjelma Octet Stream Aineistonhallinta
Aineistonhallinnan videot