Avoin yliopisto

Bio- ja ympäristötieteet
Digicampus
Digicampus verkkokurssi
Draamakasvatus
English
This folder is for programs in English
Erityispedagogiikka
Filosofia
Gerontologia
Hankkeet
Henkilökunta
Avoimen yliopiston henkilökunnan videotallennukset
Henkilöstöjohtaminen
Avoimen yliopiston henkilöstöjohtaminen
Historia
Historia oppiaineen videot
Informaatioteknologia
Robotiikka ja tekoäly
Kasvatustiede
Kauppatieteet
Kemia
Kemian oppiainevideot
Kirjallisuus
Kirjoittaminen
Liikuntapsykologia
Liikuntapsykologian videot
Liikuntatieteet
Liikuntatieteiden videot
Markkinointi
Avoimen yliopiston markkinointivideot
Matematiikka
Matematiikan luennot
Museologia
Musiikkiterapia
Musiikkiterapia oppiaineen videot
Program Troff document Oppiaine-esittelyt
Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston oppiaineiden esittelyjä
Oppiaineiden yhteinen menetelmäopetus
Perheopinnot
Puheviestintä
Avoimen yliopiston puheviestintä
Psykologia
Sosiaalitieteiden perusopinnot
Sosiaalityö
Sosiologia
Suomi
Suomen kieli ja Suomi toisena ja vieraana kielenä
Taide ja kirjallisuus
Terveystieteet
Tilastotiede
Varhaiskasvatus
Avoimen yliopiston varhaiskasvatus
Viestintä- ja kieliopinnot
Avoimen yliopiston viestintä- ja kieliopintoja
Viestintä ja media
YFI
Yhteiskuntatieteet ja filosofia
Yhteiskuntapolitiikka
Yhteistyö
testi
Program Suomi
Avoimen yliopiston suomen kielen perus- ja aineopintojen verkkovideot
Program Ohjausillat
Avoimen yliopiston ohjausillat
Ohjeita
Ohjeita henkilökunnalle ja opiskelijoille
Program Troff document Akateemiset opiskelutaidot
Tallenteet
Program object code Opiskelutaito
Avointen yliopistojen opiskelutaitoillat