Kielitietoinen ammatillinen koulutus f740fa0000c142fbbddc8be6ed44f3d2

Mitä on kielitietoinen ohjaus ja opetus? Miten maahan muuttaneita sairaanhoitajaopiskelijoita koulutetaan kaksikielisesti? Millaista on riittävä kielitaito? Tässä jaksossa keskustellaan suomen oppimisesta ja kielitietoisuudesta ammatillisessa toisen ja korkea-asteen koulutuksessa. Elmeri Tommiskan ja Erja Kilpeläisen kanssa keskustelemassa ovat yliopistonopettaja Sanna Mustonen ja väitöskirjatutkija Pauliina Puranen Building Blocks -hankkeesta sekä suomi toisena kielenä -opettaja Päivi Suominen-Tontti Toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus (TOKASA)-hankkeesta.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Tämä tallenne on tekstitetty automaattisen puheentunnistuksen avulla, jonka vuoksi tekstityksessä voi olla epätarkkuuksia. Voit kytkeä tekstityksen päälle klikkaamalla lainausmerkkikuvaketta videoruudussa.


This recording is captioned using automatic speech recognition, which may result in inaccuracies in the captions. You can turn captions on by clicking the quotation mark icon on the video screen.