Kielitietoisuus ja monikielisyyspedagogiikka da3944960c624169ad66f3f63c08675d

Mitä on kielitietoisuus ja miksi se on tärkeä asia ihan jokaiselle opettajalle? Miten tukea opetuskieltä oppivaa oppilasta omassa luokassa? Tässä jaksossa tutustutaan kielitietoisuuteen ja monikielisyyspedagogiikkaan. Kanssamme tästä aiheesta on keskustelemassa yliopistonopettaja Kristiina Skinnari Jyväskylän yliopistosta ja väitöskirjatutkija Raisa Harju-Autti Tampereen yliopistosta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Tämä tallenne on tekstitetty automaattisen puheentunnistuksen avulla, jonka vuoksi tekstityksessä voi olla epätarkkuuksia. Voit kytkeä tekstityksen päälle klikkaamalla lainausmerkkikuvaketta videoruudussa.


This recording is captioned using automatic speech recognition, which may result in inaccuracies in the captions. You can turn captions on by clicking the quotation mark icon on the video screen.