Reaalimaailman määritelmädokumentit kuten POSIX 6fff4b2680ab4acca345e38e710a559a

Reaalimaailman määritelmädokumentit kuten POSIX

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

*** Aihepiiri: Informaation valtatien päässä on speksi?

Eli reaalimaailman dokumentaatio, jonka etsimis- ja lukemistaidot ovat
tärkeä osaamistavoite.

Otetaan tässä kohtaa ensi kosketus oikeisiin dokkareihin. Näihin
pyritään palaamaan jatkossa tuon tuostakin.

Kaikenlaista on tarkoitus opetella tutkimaan omatoimisesti, kun ensin
on kiinnostus ja halu. Loppu on sitten teknistä: miten löydetään
speksejä, mitä niistä etsitään, miksi ja millä tavoin?

Heti kärkeen: Mikä ihmeen POSIX? Tuo nimihän alkaa esiintyä demoissa
enenevässä määrin. Kysytään Vikkelästi Googlelta (KVG) ja edetään siitä.

Todennäköisesti muutenkin on mieltä askarruttamaan jäänyt kysymys:
"Mikä oikeastaan on 'rajapinta' nyt tämän kurssin määritelmän
mukaan?"

Vastaus tulee kurssin mittaan konkreettisina esimerkkeinä: POSIX
(käyttöjärjestelmärajapinta), C99 (ohjelmointikielirajapinta, osa
POSIXia), AMD64 (prosessorilaiterajapinta), SysV ABI AMD64
Supplement (sovelluksen binäärirajapinta).

 

Navigointi