Aasinsiltoja aineettomasta kulttuuriperinnöstä heksavedoksiin f39ac69e7c0e40c7a87a50dc0996c1e6

Aihepiirivideo: Aasinsiltoja aineettomasta kulttuuriperinnöstä heksavedoksiin. Suoria käytännön sovelluksia arkipäiväisille komentorivityökaluille. Kannustusta omatoimiseen selvittelyyn ja tutkivaan asenteeseen.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

*** Aihepiiri: Aasinsiltoja aineettomasta kulttuuriperinnöstä heksavedoksiin

"Aasinsiltoja aineettomasta kulttuuriperinnöstä heksavedoksiin,
tutkivaan oppimiseen ja hauskanpidon kautta kynän ja paperin
arvostuksen palauttamiseen"

Pohjavireitä: Toivottu "mindset" eli suomeksi "mielenlaatu",
"asenne". Se olisi tutkiminen, omatoiminen selvittely, mahdollisesti
joistain aiheista innostuminen, hauskanpito. Käytännön keinojen
hyödyntämistä.

Tämäkin alkuluennolla mainitsematta jäänyt saattaa niveltyä tarinaan
jollain tavoin:

Yksityiskohta Paavon opetusfilosofiaan liittyen: Kynä ja paperi
2020-luvulla ja kenties jotain muutakin, millä saattaa olla kaikuja
myös kevään 2023 tapahtumiin luennoilla.

- Opiskelutapoihin kokeiltavaksi.. Kynä ja paperi, meibi ehkä?
Tuostakin vielä neuvoa muistiinpanojen tekemiseen:
http://lsc.cornell.edu/how-to-study/taking-notes/cornell-note-taking-system/


Aasinsillan alkupää eli se aineeton kulttuuriperintö oli siis
demoskene, joka on nyt luetteloitu virallisesti aivan jouhikanteleen
soiton ja rakentamisen sekä sahansoiton rinnalle:

https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/kansallinen-2020-fi2.pdf

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Demoskene

Videolla aasinsilta johtaa takaisinmallinnuksen taitoihin ja
tietoturvasovelluksiin. Matka taitetaan biteistä ja heksaluvuista sekä
komentorivityökaluista puhuen.

Navigointi