Yhteenvetoa ja käsityksen kirkastamista: Suoritussykli ja RIP-rekisteri a9b5818d490c49ecadfe56a48b417f69

Yhteenvetoa ja käsityksen kirkastamista: Suoritussykli ja RIP-rekisteri. Tämä video on nauhoitettu studioyleisön pyynnöstä siinä vaiheessa, kun aiheen parissa on työskennelty jo kuutisen viikkoa - jos katsot tätä aikaisemmassa vaiheessa, ota huomioon, että keskeytyksiin ja muistinhallintaan liittyvät tarkennukset ovat jo pidemmälle meneviä kuin pelkkä havainto siitä, että IP (toiselta nimeltään PC) on rekisteri, jossa on seuraavan käskyn muistiosoite, ja että ohjelma voi vaikuttaa IP:n sisällön muuttumiseen esimerkiksi ehdollisilla ja ehdottomilla hypyillä ja aliohjelmakutsuihin liittyvillä käskyillä, mikäli kohteena olevaan prosessoriin on sellaiset toteutettu. Tärkeää on myös tutkiva asenne ja reaalimaailman todellisilla vehkeillä kokeileminen, joihin tässäkin videossa vääjäämättä päädytään esimerkkinä ja kannustuksena. Paljon on kertausta esimerkiksi videoista '"Hei, maailma" osa 2' ja 'Little Man Computer', mutta ehkäpä kertauksen kautta päälinjat hahmottuvat, ja ymmärrys myös aiemmasta tukevoituu.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

*** Aihepiiri: Suoritussykli, RIP-rekisteri

Herätteenä studioyleisön paikan päällä esittämä kysymys: "Haluttaisiin
assemblerista hahmottaa yleiskuvaa RIP:stä, eli mikä päivittää RIP:tä"

- Ristiviittaus aiemmin tuotettuihin aihepiirivideoihin tästä.

- Vilkaistaan monistetta aiheen tiimoilta

- Koetetaan saada vastausta aikaan

- Studioyleisö, mukaan lukien kysyjät, tarkkana, että saadaan
hyödyllistä materiaalia!

Navigointi