"Hei, maailma" C99-kielellä lähdekoodina ja käännettynä tiedostona ceb95b3a282c4c01ab7074fbb61858f1

"Hei, maailma" C99-kielellä lähdekoodina ja käännettynä tiedostona

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

*** Aihepiiri: "Hei, maailma" ja mitä siitä saadaan irti

Tutkivaa selvittelyä ja uteliasta takaisinmallintelua erästä avointa
ja ilmaista luentomonistetta mukaillen. Reaalimaailman dokumentaatiot
mukana kuljettaen ja niiden roolia asia kerrallaan selkeyttäen.

- Muistetaanpa pistää siis uhallakin lisää copyrightin alaista kamaa
ruutuun samalla kun myös on sormet savessa pääteyhteydellä
palvelinkoneeseen.

- Opettaja ottakoon lunttilapukseen toiselle näytölle luentomonisteen
"Hei maailma" -osion. Se tarjoaa tekstimuotoisen koonnin tämän
aihepiirin asioista.

- Tavoitteena live-koodaus ja live-tekeminen. Jokainen vahingossa tai
tahallaan tuleva virhe ja ihmetys on olennainen autenttisen
käsittelyn osa. Yritetään saada virheitäkin ruutuun!

- Samoin "setä saattaa selittää puutaheinää"; oikea totuus on
spekseissä, joita tässä samalla nähdään.

Käsitteitä, joita olisi hyvä käydä läpi, esimerkiksi:

- Tiedosto, tiedostojärjestelmä, hakemisto, tiedostonimi, tiedoston
aikaleimat, käyttöoikeudet, sisältö, heksavedos, i-solmu,
lähdekoodi, kääntäjä, kääntäminen, kohdekoodi, kohdetiedosto,
suoritettava ohjelmatiedosto, linkittäminen, lataaminen,
suorittaminen, konekieli, prosessori, prosessi, prosessinhallinta

- Minkä tason rajapintadokumentaatio ottaa kantaa mihinkin?

Tässä aihepiirivideossa päästiin kivasti käsiksi moneen
ylläolevista. Luonteva jatko tälle on pureutua konekieleen,
prosessoriarkkitehtuuriin, debuggeriin ja takaisinkäännökseen.

Teemme sen heti huomenna 2023...


Mahdollista tässä tai ehkä mieluummin jossain muussa aihepiirivideossa
(kun tämä olisi nyt ehkä vaan yhteen esimerkkikokoonpanoon liittyvä):

- Malliksi muita rajapintoja kuin kurssin esimerkkeinä olevat: vaikka
ARM-manuaali (erilainen prosessoriarkkitehtuuri), C# library APIs,
Java API, OpenGL grafiikkarajapinta, ...muita? Ihan vaan nopeesti
malliksi siitä, millaisten asioiden otsikossa tai ensimmäisessä
lauseessa sanotaan "This is an API / collection of APIs".

Navigointi