Demo 4 havaintoja läsnäryhmistä ja evästystä itsenäiseen tekemiseen (k2023 versio - käyttökelpoinen myöhemminkin) 4e8570409d89461eb3f0cbad191454fc

Demo 4 havaintoja läsnäryhmistä ja evästystä itsenäiseen tekemiseen. Käyttökelpoinen niin kauan kuin tehtävä ja työkalut pysyvät pääpiirteissään samanlaisina (C#-esimerkki .NETillä, monolla tai vastaavalla, C-esimerkin tutkiminen ja muokkaus ssh-yhteydellä POSIX-yhteensopivaan palvelimeen, jossa ISO C99 tai uudempaa C-standardia tukeva kääntäjä, emacs tai vim sekä terminaalimultiplekseri kuten screen)

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

*** Aihepiiri: Demo 4 terveiset porukkasessioista + evästystä itsenäiseen suoritukseen

(Käsikirjoitus kopioitu tähän sellaisenaan keväältä 2023 - sisältö on aikaa kestävää)

Laitetaan heti tähän väliin, että muistetaan tämä.

Katsotaan, mitä alkuviikosta tehtiin mikroluokissa. Kiitos ryhmille
vielä - oli hauskaa puuhaa mikroluokassa!

Nyt pääsee tekemään samaa itsenäisesti, jos ei päässyt paikalle
ryhmäsessioihin.

Kevään 2023 vertaistukikanava tavoittaa nyt useita kymmeniä
kurssikavereita, joilla on käytettävissään täydellinen mallivastaus
demoon 4. Heiltä saa toivottavasti vinkkejä, mutta ei spoilereita
:). Oppiminen tapahtuu pohtimalla ja yrittämällä itse. **Tekemisen
jälkeen** pääsee käsiksi mainittuun mallivastaukseen itse kukin.

Käydään läpi demo 4:n ohjetta ja näytetään vähän mallia, miten
itsenäinen tekeminen eroaa ryhmätyönä tehdystä. Näytetään vielä mm. C#
ja C-esimerkit. Muistettaisiinko käydä läpi seuraavat erityiskohteet:

- mikroluokassa tehtyjä havaintoja screeneistä, editoreista, UTF-8
merkistöistä, terminaali-ikkunan väreistä ja muusta, mitä kävi ilmi
olan yli katsomalla tai yllättävistä ilmiöistä

- Lisähuomio: Uteliaisuus on toivottua, mutta lisäksi tarvitaan
lähdekritiikki. Tieto löytyy usein jopa lähempää kuin sieltä
internetin syövereistä. Esimerkiksi komento "man malloc"

- Metataito (onko muita olennaisia taitoja olemassakaan): Siirtyminen
koodin "tuijottamisesta" koodin ymmärtämiseen.

Navigointi