Mikä on screen? (Ja kuinka opit tämän sekä muita asioita) 03fcea7ec0174963bad37923a222fce5

Mikä on screen? (Ja kuinka opit tämän sekä muita asioita). Juttua siitä, kuinka on hyvä lähestyä uuden oppimista tutoriaalien, oman tekemisen, mielikuvamallin rakentamisen, toistoharjoitteiden ja valmentajan / mentorin avulla. Esimerkkiaihepiirinä on terminaalimultiplekseri screen ja ssh-etäyhteys johonkin palvelimeen, johon sinulla on käyttöoikeus ja jossa on asennettuna esimerkiksi screen.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

*** Aihepiiri: Mikä on terminaalimultiplekseri screen?

Tämä video on henkistä tukea omatoimiseen opetteluun tutoriaalien
avulla - esimerkiksi Jyväskylän yliopiston
käyttöjärjestelmäopintojakson toisen viikkoharjoituksen eli "demo 2:n"
alkuvaiheessa.

Näytetään käytännössä ja demo 2:n ohjekohtaan viitaten - spoilaamatta
varsinaista opiskelua lukemalla ja kokeilemalla itse.

 (Tallennushetkellä yliopiston järjestelmässä oli hetkellinen toimintahäiriö, jonka vuoksi komennot 'ls' ja 'ps' jumittuvat videoesimerkissä. Oikeasti niitä saa ja kannattaa kokeilla itse, ja niistä pitäisi saman tien tulostua hakemiston sisältölistaus ja käyttäjän omat prosessit eli käynnissä olevat ohjelmat etäkoneella! Jos vastaavaa jumia näyttää esiintyvän, voi tarvita järjestelmän ylläpitäjän toimenpiteitä eli esimerkiksi Jyväskylän yliopiston tapauksessa help.jyu.fi -tikettijärjestelmästä tehtyä tukipyyntöä, jossa kuvataan oireet ja ilmenemispaikka tarkasti ratkaisutoimenpiteiden avuksi)

Navigointi