Tulostaminen kuoressa printf -komennolla 2697bed401f14c76bde7cecf5713d3bb

Tulostaminen kuoressa printf -komennolla. Sitä tulee käyttää uusissa ohjelmissa echo -komennon sijaan. Tämä kannattaa ottaa haltuun pian sen jälkeen, kun jo ymmärrät komentojen antamisen, argumenttilistan rakentelun ja esimerkiksi juuri echo -komennon standardin mukaisen toimintaperiaatteen (eli "echo - write arguments to standard output").

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

*** Aihepiiri: printf kuoressa

Sopiva kohta olisi demon 1 ja demon 2 välissä. Tällasta jotain olisi
aihepiirin sisältönä:

- Muistetaan ``echo miten kaiku vastaa``

- Sitten koetetaan unohtaa echo, ja opetellaan käyttämään
tulostamiseen aina komentoa ``printf``. Tuo ``echo`` on nimittäin
nykyisessä POSIX-standardissa merkitty välteltäväksi (eli
*deprecated*) ja suositellaan korvattavaksi komennolla
``printf``. Keväällä 2024 osa tehtävistä voi vielä olla
päivittämättä nykyaikaan, mutta voit itse tehdä sen. Esimerkiksi
äskeisen komennon tilalla pitäisi olla mieluummin tämä::

printf "Mitä printf tekee\n"

Huomaa lainausmerkit ja lopussa oleva kenoviiva ja än-kirjain.

- Tutkiskellaan printf:ää kuoressa, kuoren manuaalissa, standardissa

- Eiköhän aihepiiriin saada liittymään käytännön esimerkki jos
toinenkin standardoinnista, syntakseista, speksin tarkistelusta ym.

 

Navigointi