Yhteenvetoa ja käsityksen kirkastamista: Muistinhallinta leluesimerkin avulla ja piirtäen f92338c4d07249c3a072d64af6b96f8c

Yhteenvetoa ja käsityksen kirkastamista: Muistinhallinta leluesimerkin avulla ja piirtäen. Kylli-täti -tyyliä toivottiin, ja siihen tähdättiin. Ja se on oikein hyvä tyyli harjoitella tulevaa elämää ja kaikenlaisten aiheiden opettelua ja havainnollistamista varten.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

*** Aihepiiri: Virtuaalimuistinhallinta leluesimerkin avulla

Herätteenä studioyleisön paikan päällä esittämä kysymys: "Luku 10
päättyy tenttitärppiin, jonka voisi vetää Kylli-täti -tyyliin, eli
mistä mikäkin luku tulee."

Tämä aihepiiri muodostaa jatkumon aiheen "Suoritussykli ja RIP:n
muuttuminen" herättämän jatkokysymyksen kanssa.

- Tämä aihe vetää aika hyvin yhteen monta asiaa matkan
varrelta. Kerätään palaset ja pistetään ne yhteen, piirrellen kuin
Kylli-täti.

- Linux-palvelimella voi tutkia oikeita karttoja /proc/PID/smap ja
komennolla pmap

Navigointi