Demo 5 alkuohjeistus (k2023 versio) 5b2a58a9b05a47d897d24e3dba9d4dad

Demo 5 alkuohjeistus (k2023 versio)

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

*** Aihepiiri: Demon 5 alkuopastus

Tämän voi ehkä tehdä nopeastikin!? (Aiemmin ei ole oikein onnistunut,
kun tässäkin on tärkeitä ja painotettavia asioita jonkin verran).

Käydään läpi demo-ohje ja näytetään malliksi vähän esimerkkiä, miten
ryhdytään tekemään.

Navigointi