Demo 4b alkuohjeistus (k2023 versio) 016064c2f4f245f198e1f2e66e1c1778

Demo 4b alkuohjeistus (k2023 versio)

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

*** Aihepiiri: Demo 4b alkuohjeistus

Käydään läpi demo-ohje ja näytetään malliksi vähän esimerkkiä, miten
ryhdytään tekemään: Hakemiston luonti, paketin nouto ja avaus,
mallikoodiin tutustuminen opituilla työkaluilla (tärkeä!),
dokumentaation lukeminen (myös tärkeä!), toimeen tarttuminen (oho;
tärkeä varmaan tämäkin!). Monisteen konekieliesimerkkien huolellinen
tutkiminen ja soveltaminen: mitä tarkoittaa?

Navigointi