SCT L2

Sociocultural theory in language learning, teaching and assessment. Sosiokultuurinen teoria kielten opettamisessa, oppimissa ja arvionnissa.
Suunnitellut ja koonnut Dmitri Leontjev (dmitri.leontjev@jyu.fi) ja Kristiina Halonen (kristiina.l.halonen@student.jyu.fi).
Videon tallennus ja editointi: Pertti Snellman
Designed and compiled by Dmitri Leontjev (dmitri.leontjev@jyu.fi) and Kristiina Halonen (kristiina.l.halonen@student.jyu.fi)
Video recording and editing: Pertti Snellman

 

This digital resource gives an overview of how theoretical concepts of sociocultural theory can be applied in language teaching, learning, and assessment. It contains the following videos which can be used separately or in combination. We will advise you which videos can be watched together to better understand the concepts and their applications discussed in separate videos. You can find the recommended combinations from the description of each video.

The resource contains the following topics:

1) Introduction to sociocultural theory
- Development
- Mediation
- Zone of Proximal Development
- Dialectics
2) Sociocultural theory in the (language) classroom
- Teaching-learning process -- obuchenie
- Feedback and mediation
- Teacher-learner and peer interaction
- Scientific, everyday, and true concepts

3) Assessment
- Teaching-assessment relationship
- Static and dynamic assessment
- Interventionist dynamic assessment
- Interactionist dynamic assessment
4) Perezhivanie: emotional lived experience
    Praxis: research-theory partnership


Tämä videosarja tarjoaa katsauksen siihen, miten sosiokulttuurisen teorian teoreettiset konseptit voidaan liittää kielten opetukseen, oppimiseen ja arviointiin. Videosarjaa voi käyttää kokonaisuutena, mutta videoita voi katsoa myös lyhyempinä, muutaman videon mittaisina kokonaisuuksina. Tulemme suosittelemaan erilaisia yhdistelmiä videoista, joita on mielekästä katsoa yhdessä. Suositellut kokonaisuudet tukevat ymmärrystä videoissa käsitellyistä termeistä sekä niiden soveltamisesta käytännössä. Löydät suositellut kokonaisuudet videoiden kuvauksista.


Videosarja sisältää seuraavat aiheet:

1) Johdatus sosiokulttuuriseen teoriaan
- Kehitys
- Välitys
- Läheisen kehityksen alue eli ZPD
- Dialektiikka
2) Sosiokulttuurinen teoria (kielten) luokkahuoneessa
- Opettamisen ja oppimisen prosessi -- obuchenie
- Palaute ja välitys
- Opettaja-oppija–vuorovaikutus ja vertaisvuorovaikutus
- Tieteelliset, arkipäiväiset ja todelliset konseptit

3) Arviointi
- Opettamisen ja arvioinnin suhde
- Staattinen ja dynaaminen arviointi
- Interventionaalinen dynaaminen arviointi
- Interaktionaalinen dynaaminen arviointi
4) Perezhivanie: tunteiden kautta eletty kokemus
    Praxis: tutkimuksen ja teorian keskinäinen suhde