Pedagoginen kahvila XVII: OPS-työn ja kurssien välisten yhteyksien pelkistäminen graafiksi (6.3.2023) fb6f2fafbeae4d8dbd47258bf61cc8a2

Miten mallintaa ja havainnollistaa lähes käsittämättömän laajaa kurssien kirjoa ja kurssien esitietovaatimusten ja kurssisisältöjen välisiä yhteyksiä? Kuka tämän kykenee hoitamaan näppärästi? Miltä opetussuunnitelmaprosessi ja IT-tdk:n tutkinto-ohjelmat näyttävät matemaattisen linssin läpi tarkasteltuna? Kehityksessä olevia ratkaisuja tarjoilee Sampsa Kiiskinen.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Ydinajatuksena ratkaisussa on se, että kurssin vastuuopettajien tarvitsee tietää vain omien kurssiensa esitiedot ja oppimistavoitteet, minkä perusteella kurssien suhteet muihin kursseihin voidaan laskea graafiksi. Tämän seurauksena raskain osuus kurssisisältöjen koordinoinnista voidaan ulkoistaa tietokoneelle. Laskenta itse onnistuu verkkoteoriaan perustuvan ohjelmointityökalun avulla, jonka kehitys on tämän kerran pedagogisen kahvilan keskiössä.
Aihe on suunnattu erityisesti informaatioteknologian tiedekunnan koulutussuunnittelijoille, opintoneuvojille sekä opetussuunnitelmaprosessin työmyyrille. Tule kuulemaan kuinka ohjelmointiosaaminen ja verkkoteorian tuntemus voivat auttaa jäsentämään näitä kokonaisuuksia.

Sisältö:
  • Kurssien käsitteistäminen; sisältöjen ja esitietojen painottaminen
  • Verkon eli graafin luominen; vaadittavat tiedot vastuuopettajilta
  • Laskenta; numeerinen ja visuaalinen näkökulma kurssien välisiin yhteyksiin
  • Tulosten tulkitseminen; mallin tarjoamat painoarvot ja suositukset optimaalisen opintopolun löytämiseen
  • Avoimet kysymykset; semantiikka ja sopivan metriikan löytäminen