Pedagoginen kahvila XIV: Oppimisen haasteiden huomioiminen opetuksessa (21.11.2022) e6a722e518aa4da7b84668f8d7c0df10

Millaisia oppimisen haasteita ja kynnyksiä opiskelijat kohtaavat korkeakouluopinnoissa - ja miten voin käytännönläheisesti ottaa nämä huomioon kursseillani? Oppimisen haasteista ja niiden opetuksessa huomioimisesta alustaa Student Life -toiminnan yliopistonopettaja, erityisopettajataustainen Juha Kontinen.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Hybridinä etänä- ja lähenä toteutetussa pedagogisessa kahvilassa suuntaamme opiskelijan ja opiskelun tukemisen teemaan. Saavutettavuuden ja käytettävyyden huomiointi ja parantaminen voivat olla erityisen tärkeää oppimisen haasteiden kanssa painivalle opiskelijalle - lisäksi sujuva saavutettavuus ja käytettävyys parantavat yleisesti kaikkien opiskelukokemusta. 

Miten oppimisen haasteiden huomioiminen opetuksessa ja kursseilla auttaa kaikkia opiskelijoita? Miten voin itse huomioida erilaiset oppijat kursseilla ja luennoillani? Poimi alustuksen tallenteelta mukaan käytännönläheiset vinkit ja menetelmät omille kursseille!

Sisältö:
  • Millaisia oppimisen haasteita opiskelijat kohtaavat korkeakoulussa?
  • Miten huomioin oppimisen haasteet opetuksessani?
  • Millaisilla pedagogisilla keinoilla tuen kurssini kaikkien opiskelijoiden oppimista?