Pedagoginen kahvila XVI: Vertaisarvioinnin ja TIM'n sovellus matematiikan opetuksessa (23.1.2023) 1c39b58310554f2a9ad50f5819ceaea7

Miten vertaisarviointia ja TIM-oppimisalustaa sovelletaan JYU:n matematiikan opetuksessa? Pedagoginen kahvila saa vieraakseen yliopistonopettajat Ville Tengvall ja Tuomo Äkkinen kertomaan aiheesta ja omasta opetustyöstään.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Miten TIM-oppimisalustaa sovelletaan matemaattisessa kontekstissa? Miten vertaisarviointi tukee oppimista ja miten se toimii kurssilla käytännössä? Entä millaista on ollut kehittää kurssimateriaaleja ja tehtäviä TIM'iin opettajan näkökulmasta? Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen yliopistonopettajat Ville Tengvall ja Tuomo Äkkinen ovat ottaneet TIM'n omakseen kurssiensa alustaksi ja pedagogisen kahvilan vieraina esittelevät kurssitoteutuksiaan ja oppimateriaalin tuotantoprosessiaan sekä opiskelijoiden osaamisen arviointia.

Mitä TIM alustana mahdollistaa, entä miten TIM'n käyttö on helpottanut opettajan työtä esimerkiksi Moodleen tai muihin ratkaisuihin verrattuna? Taipuuko TIM negatiivisiin neliöjuuriin ja matemaattisiin merkintöihin? Entä miten opiskelijan tekemistä aktivoivien Geogebra-applettien ja 3D-grafiikan sisällytys sujuvat? Millaista palautetta opiskelijoilta on tullut?

Sisältö:
  • Vertaisarviointi - palautteen ja arvioinnin joukkoistaminen
  • Mallivastaukset ja tehtävävinkit
  • Matemaattiset merkinnät TIM'llä
  • GeoGebra-havainnollistukset ja tehtävät
  • TIM-kurssin kehitysprosessista kokemuksia ja havaintoja
  • Edut ja haasteet valitun oppimisalustan käytössä
  • Opiskelijoilta saatu palaute ja kokemukset