Video- ja äänimateriaalin saavutettavuus Moniviestimessä

Ohjeita ja lisätietoja Moniviestimessä julkaistavien aineistojen saavutettavuuteen liittyen

Digitaalisen oppimateriaalin saavutettavuusvaatimuksista poikkeaminen rajatun ryhmä ja määräaikaisuuden perusteella

Digitaalisen oppimateriaalin (videot, äänitallenteet, esitysmateriaali, tekstitiedosto) ei tarvitse täyttää saavutettavuusvaatimuksia, mikäli oppimateriaalia käytetään rajatussa ryhmässä määräaikaisesti. Videoiden ja äänitallenteiden osalta keskeinen saavutettavuusvaatimus on tekstitys.

Mitä tarkoittaa rajattu ryhmä?

Tyypillinen rajatun ryhmän tapaus on esimerkiksi tietyn kurssin opiskelijat, joille jaetaan kurssimateriaalia Moodlessa. Olennaista on, että oppimateriaalin teknistä saatavuutta on rajoitettu käyttäjätunnuksilla, kirjautumisilla tai polkuavaimin. Ryhmän koolle ei ole määritelty ylärajaa eikä rajattu ryhmä muutu avoimeksi sillä, että käyttöoikeus on kenen tahansa hankittavissa esimerkiksi kurssille ilmoittautumalla.

Avoimesti verkossa julkaistavan, kenen tahansa ilman kirjautumista tai rekisteröitymistä saatavilla olevan oppimateriaalin on oltava saavutettavuusvaatimusten mukaista.

Määräaikaisuus

Enintään lukuvuoden tai kalenterivuoden kestävä käyttö on lain tarkoittamaa määräaikaista käyttöä.
Käytännössä tallenteen elinkaarta tulee arvioida, kun se tuotetaan. Jos tallennetta on tarkoitus käyttää pidempään kuin yhden vuoden ajan, on se tekstitettävä. Tekstittämisvelvoite tulee voimaan myös silloin, jos tilapäisesti käytössä ollut materiaali otetaan pysyvään käyttöön.

Materiaalin päivittäminen

Jos tallenteeseen lisätään uutta sisältöä tai tietty osuus korvataan uudella versiolla esimerkiksi muutettujen PowerPoint-diojen, esimerkkien tai laskuharjoitusten vuoksi, on lähtökohtaisesti kysymys päivittämisestä. Sen sijaan pelkkää teknistä editointia vailla opetuksellista lisäarvoa ei katsota päivitykseksi. Tallenteen päivityspäivä on syytä tuoda selvästi esiin, että määräaikaisuuteen voidaan vedota.

Esimerkkejä

Kysymys: Teen opintojaksolleni luentotallenteen, jota käytän opetuksessani seuraavat 3 vuotta. Tallenne jaetaan eri opiskelijaryhmille eri verkkokurssien kautta noin 4 krt/lukuvuosi. Pitääkö videot tekstittää? Pitääkö kurssiympäristössä jaettavien diojen olla saavutettavia?

Vastaus: Tässä on kysymys useita vuosia kestävästä käytöstä. Saavutettavuusvaatimukset koskevat sekä videotallennetta että muuta digitaalista oppimateriaalia (tässä tapauksessa dioja).

Kysymys: Miten saavutettavuusvaatimukset soveltuvat JYU:n hallinnoimien palvelujen ulkopuolella julkaistuihin videoihin?

Vastaus: Saavutettavuusvaatimuksia ei voi kiertää julkaisemalla JYU:n opettajaroolissa tuotettua sisältöä kolmannen osapuolen tarjoamissa palveluissa kuten Youtubessa. Kurssimateriaalin julkaiseminen avoimesti Youtubessa tarkoittaa käytännössä sitä, että se ei ole rajatun ryhmän käytössä, jolloin materiaali on oltava saavutettavuusvaatimusten mukaista. Toisaalta julkaisijan on varmistuttava myös siitä, että julkaisualusta täyttää saavutettavuusvaatimukset.

Kysymys: Jos video on julkaistu kaksi vuotta sitten, mutta sitä käytetään edelleen kursseilla opetuksessa, tuleeko se tekstittää? Entä jos julkaistaan toisella alustalla uudelleen 23.9.2020 jälkeen?

Vastaus: Vanhoja eli ennen 23.9.2020 julkaistuja, edelleen käytössä olevia videoita ei tarvitse tehdä saavutettavaksi 23.9.2020 jälkeen tai poistaa käytöstä. Videon sisällöllinen päivittäminen tuo videon saavutettavuusvaatimusten piiriin. Vanhojen videoiden olemassaolo pitää tuoda ilmi palvelun saavutettavuusselosteessa (esim. moodle). Yliopisto vastaa saavutettavuusselosteiden laatimisesta digitaalisille palveluilleen. Ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita ei tule julkaista uudelleen JYU:n hallinnoimien verkkopalvelujen ulkopuolella 23.9.2020 jälkeen, ellei materiaalia ole valmis tekemään saavutettavaksi.

Pitääkö videotallenne tekstittää? Katso tästä kaaviosta:

Kaavio - pitääkö tekstittää

Äänitallenteiden tekstittäminen Moniviestimessä

Moniviestin-järjestelmä ei mahdollista pelkkien MP3-muotoisten äänitallenteiden yhteyteen tekstityksiä, mutta tähän on olemassa ratkaisu: avaa äänitiedosto videoeditointiohjelmassa (esimerkiksi Windows 10:n Valokuvat/Photos-sovellus) ja lisää äänitiedoston yhteyteen jokin otsikkokuva. Kun tallennat tämän kokonaisuuden videotiedostoksi ja julkaiset videon Moniviestimessä, pääset hyödyntämään automaattisen puheentunnistuksen avulla tapahtuvaa tekstitystä ja äänitallenteesta tulee saavutettava.

Jos kyseessä on pelkkä äänitallenne ja koko sisältö on jo tekstimuodossa valmiina, niin vaihtoehtoisesti voit myös lisätä äänitiedoston yhteyteen tekstivastineen joko liitetiedostona tai äänisoittimen alapuolella näkyvänä sisältötekstinä.