Kuvauslupa ja tekijänoikeudet

Lupa-asioiden hoitaminen on tapahtuman järjestäjän vastuulla.

Luennoitsijoilta tulee saada kuvauslupa ennen taltioinnin aloittamista.

  • Lupa voi olla suullinen tai kirjallinen.
  • Luvan hankkiminen on tapahtuman järjestäjän vastuulla.
    • Lupaa kysyttäessä on myös hyvä sopia, kuinka kauan videotallennetta saa käyttää (esimerkiksi 2 vuotta).
    • Kuvauksen tilaajan/julkaisupyynnön lähettäjän tulee lähettää videotuelle tallenteiden poistopyyntö sovitun käyttöajan päätyttyä HelpJYU-tukipyyntönä.
  • Voit käyttää apuna valmista kuvauslupapohjaa, johon voit muokata yksityiskohdat kuvattavan tilaisuuden mukaisiksi. Sopimuspohja on tarjolla suomeksi ja englanniksi ja voit pyytää sen käyttöösi videotuelta.

Luennolle osallistuville opiskelijoille on hyvä ilmoittaa etukäteen, että kurssi kuvataan. Näin he, jotka eivät halua päätyä videolle voivat hakeutua istumaan takariviin. Maininnan kuvauksesta voi laittaa vaikka kurssikuvauksen yhteyteen.

Luentovideolla ei voi käyttää tekijänoikeuden alaista materiaalia ilman oikeudenhaltijan lupaa. Tällaisia materiaaleja ovat esimerkiksi artikkelit, kuvat, taulukot ja musiikki. Luentomateriaalin suojaaminen salasanalla ei poista tekijänoikeudellista vastuuta. Lisää tietoa tekijänoikeuksista.

Voit suojata syntyvän luentomateriaalin Creative Commons -lisenssillä. Lisenssin avulla voit määritellä miten muut voivat materiaalia käyttää esim, annatko muokkausoikeuksia tai sallitko kaupallisen käytön.

Lisätietoa tekijänoikeuksista löytyy esimerkiksi OpeRight-verkkopalvelusta: http://www.operight.fi/