Ohjeita kuvausjärjestelyiden aloittamiseen

Kuvauksen valmistelu alkaa, kun asiakas täyttää kuvauspyyntölomakkeen. Lomakkeessa kysytään kaikki tarpeelliset tiedot kuvausjärjestelyiden aloittamiseksi. Videotuki tarkistaa tämän jälkeen tukipalveluiden saatavuuden ja salin soveltuvuuden videointiin, jonka jälkeen kuvauksen toteutus vahvistetaan vastausviestillä.

Kuvauspaikan valinta

Kun varaat salia kuvattavaa tapahtumaa varten, ota huomioon tekniikan valmisteluun tarvittava aika. Videointia ei voida aloittaa heti salin vapautuessa edelliseltä käyttäjältä - tekniikan valmisteluun tarvitaan salista ja toteutustavasta riippuen noin 15-30 minuutin valmisteluaika salissa, jotta kuvaus pystytään toteuttamaan toivotulla tavalla.

Jos äänessä on vain yksi puhuja kerrallaan, onnistuu videointi yleensä lähes missä tahansa Jyväskylän yliopiston tilassa, joka on varustettu tilatallennuslaitteistolla. Paneelikeskusteluja ja muita monimutkaisempia tilaisuuksia varten on hyvä valita jokin näistä saleista:

 • Päärakennus C1 - Mahdollisuus monikamerakuvaukseen ja paneelikeskustelun järjestämiseen. Monikamerakuvauksen kustannukset ovat korkeammat kuin yhden kameran toteutuksessa.
 • Lähde, Tietoniekka - Oletuksena kuvaus yhdellä kameralla, etukäteen pyydettäessä mahdollisuus omatoimiseen monikamerakuvaukseen kahdella kameralla, kuvaleikkaus tapahtuu Epiphan-tilatallennuslaitteella. Mahdollisuus paneelikeskustelun järjestämiseen.
 • Agora, auditorio 1 - Kuvaus yhdellä kameralla. Mahdollisuus paneelikeskustelun järjestämiseen.
 • Agora, auditorio 2 - Kuvaus yhdellä kameralla. Mahdollisuus paneelikeskustelun järjestämiseen.
 • Agora, auditorio 3 - Kuvaus yhdellä kameralla. Mahdollisuus paneelikeskustelun järjestämiseen.
 • Musica, M103 - Kuvaus yhdellä kameralla. Mahdollisuus paneelikeskustelun järjestämiseen.
 • Seminarium, S212 - Kuvaus yhdellä kameralla. Mahdollisuus paneelikeskustelun järjestämiseen.
 • Liikunta, L304 - Kuvaus yhdellä kameralla. Mahdollisuus paneelikeskustelun järjestämiseen.
 • Ruusupuisto, RUU D104 Helena - Kuvaus yhdellä kameralla. Mahdollisuus paneelikeskustelun järjestämiseen.
 • Ruusupuiston aula (yleisö aulan "porraskatsomossa", esiintyjät katsomon edessä) - Kuvaus yhdellä kameralla. Mahdollisuus paneelikeskustelun järjestämiseen.
Muut Jyväskylän yliopiston tilatallennuksella varustetut salit: Kuvaus yhdellä kameralla. Käytössä 1-4 mikrofonia salin varustelusta riippuen.

Salit, joissa ei ole kiinteästi asennettua tilatallennuslaitteistoa: Näihin tiloihin on yleensä mahdollista järjestää väliaikaisesti usb-kamera/mikrofoni, jonka avulla taltioinnin voi tehdä omatoimisesti esim. verkkokokousjärjestelmää käyttäen (Zoom/Teams).

Puhujan ohjeistaminen

Opasta puhujaa "Ohjeita puhujalle" -sivulla olevien ohjeiden mukaan tai kehoita häntä tutustumaan niihin itse. Mitä paremmat ennakkovalmistelut, sitä parempi lopputulos.

Liitetiedostot ja lisätiedot videon yhteydessä

Moniviestimessä mediasivulle videon yhteyteen voidaan liittää tekstiä. Esimerkiksi luennoitsijan ja aiheen esittely, kysymyksiä katsojille mietittäväksi tai kurssin opintotehtäviä. PowerPoint-diat ja muut oheismateriaalit voidaan liittää sivulle liitetiedostoina. Ohjelmakokonaisuuden etusivulle voidaan liitää kuva (esimerkiksi luennoitsijasta tai syysmaisemasta) sekä linkit lisätietoihin ja vaikkapa kurssin tietoihin. Jos kyseessä on jokin muu tapahtuma kuin luento, voidaan Moniviestin-sivulta myös ohjata tapahtuman sivuille.

Äänen taltiointi ja yleisökysymykset

Yleisön esittämät kysymykset tai kommentit eivät kuulu videon katsojalle pelkän luennoitsijan mikrofonin kautta. Tämän takia luennoitsijan täytyy joko toistaa yleisökysymykset omaan mikrofoniinsa ennen vastausta tai laittaa langaton käsimikrofoni kiertämään yleisön käyttöön (yleisömikrofonin voi tilata kuvauspyyntölomakkeen "Vuorovaikutus yleisön kanssa" -kohdasta). Käytännössä tilaisuuden järjestäjän puolesta mukana kannattaa olla sellainen henkilö, joka voi kierrättää mikrofonia yleisön keskuudessa puheenvuoropyyntöjen mukaisesti. Tällöin jo tilaisuuden alussa on hyvä kertoa yleisölle, että vaikka oma ääni kuuluisikin paikan päällä olevalle yleisölle, niin kaikki kysymykset tulee silti esittää mikrofoniin etäyleisön takia.

Vuorovaikutus suoran lähetyksen nettikatsojien kanssa

Suorien lähetysten yhteyteen voidaan lisätä chat-ruutu, jonka välityksellä etäkatsojat voivat keskustella, kommentoida ja lähettää kysymyksiä puhujalle. Tätä varten järjestäjän taholta olisi hyvä varata tilaisuuteen kannettava tietokone ja henkilö, joka seuraa chattia ja tarvittaessa välittää kysymyksiä puhujalle. Edellisessä kappaleessa mainittu mikrofonin kierrättäjähenkilö ehtii yleensä toimimaan myös chat-kysymysten välittäjänä.

Huomaathan, että suorassa nettilähetyksessä on yleensä vähintään 30 sekunnin viive. Mikäli etäkatsojilta pyydetään kommentteja, niin heidän kommenttinsa tulevat näkyviin vasta sitten, kun he ovat viiveen jälkeen kuulleet kommenttipyyntösi ja ehtineet kirjoittamaan viestinsä chattiruutuun.

 

Opetuksen suunnittelu, valmistautuminen

 • Digipalvelut vastaa luentosalien videointitekniikasta (kamera, tilatallennuslaite ja mikrofonit), luennon varsinainen järjestäjä opintokokonaisuuden sisällöstä ja kuvauslupa/tekijänoikeusasioista. Videoinnin voit tilata HelpJYU-palvelussa Videokuvauspyyntö-lomakkeella.
 • Videoidut luennot voidaan näyttää verkossa joko julkisesti tai polkuavaimella suojattuna Moniviestimessä (moniviestin.jyu.fi)
 • Luennoitsijan kannattaa aina allekirjoittaa sopimus luentojen tallentamisesta ja käytöstä luennon järjestäjän kanssa! Esimerkkipohja sopimusta varten on saatavilla videotuelta, kysy lisää videopalveluiden tukipyyntölomakkeella.
 • Luennot tuotetaan yleensä suoraan verkkovideon jakeluformaattiin (H.264-enkoodattu MPEG-4-video, AAC-audio). Se tarkoittaa, että tallennetta voi jälkikäteen editoida vain "palastelemalla" eli poistamalla pätkiä videon alusta, keskeltä tai lopusta sekä jakamalla videota pienempiin osiin. Videon teknistä laatua (esim. kuvan tarkkuutta eli resoluutiota) ei voida parantaa jälkikäteen. Suoraan jakeluformaattiin tuottamisen etuja on sen nopeus - tallenne voidaan siirtää pian kuvauksen päättymisen jälkeen Moniviestimeen katseltavaksi ilman monimutkaista jälkikäsittelyä.
 • Pyri jaksottamaan/teemoittamaan opetuksesi luennon kokonaiskestoa lyhyempiin jaksoihin, sillä lyhyempien videoiden katselu on verkossa miellyttävämpää ja suoraan tiettyyn aiheeseen palaaminen on helpompaa kun luento on jaettu osiin. Esim. max. 20 min jaksoja (suositus, ei normi - tietysti opettaja tekee ratkaisun käsiteltävän aiheen mukaan). Jos käytät PowerPointtia, niin tee jokaiselle teemalle selkeä otsikkokalvo (helpottaa oikean leikkauskohdan löytymistä videosta).
 • Pukeutuminen: Yksiväriset, taustasta selkeästi erottuvat paidat näkyvät videolla parhaiten. Pienet kuviot tai raidat vaatteissa ja asusteissa saavat usein videokuvan väreilemään epämiellyttävästi.
 • Ilmoita videotuelle hyvissä ajoin ennen luentoa (miel. viikkoa ennen), mitä havainnollistamisvälineitä (PowerPoint, www-sivut, video, ääni, piirtoheitinkalvot tms.) haluaisit luennollasi käyttää. Kerro myös mikäli havainnollistamismateriaaleissasi on ääntä joka tulisi saada talteen videolle. Huomioi aina tekijänoikeudet! Esimerkiksi tekijänoikeudella suojattua musiikkia emme voi julkaista Moniviestimessä. Netistä tai muista lähteistä peräisin olevia videoleikkeitä voidaan julkaista vain, mikäli sinulla on kyseisen videon oikeuksienhaltijan lupa tällaiseen edelleenjakeluun.
 • Esitysmateriaaleja ei tarvitse toimittaa digipalveluille etukäteen, mutta varautukaa lataamaan materiaalit (esim. powerpointit) luentosalin tietokoneelle vaikkapa USB-muistitikun tai oman verkkolevyn kautta. Vaikka salissa pystyttäisiin näyttämään valkokankaalle puhujan oman kannettavan tietokoneen kuvaa, niin videolle saadaan tallennettua vain salin kiinteällä tietokoneella esitetyt materiaalit.

Kaikissa luentojen videointiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä videotukeen HelpJYU-sivuston kautta.