Muut

Ohjelma TRIAD Open seminar
TRIAD Open seminar 3.5.2018
Ohjelma OIVM1000 (Kevät 2019)
OIVM1000 Lasten oikeudet ja osallisuus – teoreettisia lähtökohtia
Ohjelma OIVM2000
OIVM2000 - Erilaisuus ja yhdenvertaisuus
Ohjelma Loikka-hanke
Videomateriaali Jyväskylän yliopisto, Loikka I ja Loikka II
Ohjelma Pro­fes­so­ri An­ne­li Ete­lä­pel­lon jäähyväistilaisuus
Tun­teel­la työs­sä – tut­ki­muk­sel­la tu­le­vai­suu­teen. REAL-hank­keen lop­puse­mi­naa­ri
Ohjelma Troff document TUVET
TUVET
Ohjelma Sie­dä­tys­tä joh­ta­mi­sal­ler­gi­aan! "pikaseminaari"
Siedätystä johtamisallergiaan - pikaseminaari on kasvatustieteiden laitoksen ja kauppakorkeakoulun yhteisen "HeRMo" hankkeen loppuseminaari. Ohjelmassa pikaesittely lokakuussa 2019 julkaistavasta teoksesta "Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä (toim. Collin & Lemmetty)" sekä tutkijoiden ja työelämän asiantuntijoiden välinen paneelikeskustelu.
Ohjelma Octet Stream Vaativa erityinen tuki ja pedagogiikka
TUVET-hankkeen koulutuspäivä opettajaopiskelijoille, opettajankouluttajille ja aiheesta kiinnostuneille.
Ohjelma CopaGloba-hanke
www.jyu.fi/edupsy/copa
Ohjelma ERIA1050
2020