Muut

Program TRIAD Open seminar
TRIAD Open seminar 3.5.2018
Program OIVM1000 (Kevät 2019)
OIVM1000 Lasten oikeudet ja osallisuus – teoreettisia lähtökohtia
Program OIVM2000
OIVM2000 - Erilaisuus ja yhdenvertaisuus
Program Loikka-hanke
Videomateriaali Jyväskylän yliopisto, Loikka I ja Loikka II
Program Pro­fes­so­ri An­ne­li Ete­lä­pel­lon jäähyväistilaisuus
Tun­teel­la työs­sä – tut­ki­muk­sel­la tu­le­vai­suu­teen. REAL-hank­keen lop­puse­mi­naa­ri
Program Troff document TUVET
TUVET
Program Sie­dä­tys­tä joh­ta­mi­sal­ler­gi­aan! "pikaseminaari"
Siedätystä johtamisallergiaan - pikaseminaari on kasvatustieteiden laitoksen ja kauppakorkeakoulun yhteisen "HeRMo" hankkeen loppuseminaari. Ohjelmassa pikaesittely lokakuussa 2019 julkaistavasta teoksesta "Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä (toim. Collin & Lemmetty)" sekä tutkijoiden ja työelämän asiantuntijoiden välinen paneelikeskustelu.