Muut

Ohjelma TRIAD Open seminar
TRIAD Open seminar 3.5.2018
Ohjelma OIVM1000 (Kevät 2019)
OIVM1000 Lasten oikeudet ja osallisuus – teoreettisia lähtökohtia
Ohjelma OIVM2000
OIVM2000 - Erilaisuus ja yhdenvertaisuus
Ohjelma Loikka-hanke
Videomateriaali Jyväskylän yliopisto, Loikka I ja Loikka II
Ohjelma Pro­fes­so­ri An­ne­li Ete­lä­pel­lon jäähyväistilaisuus
Tun­teel­la työs­sä – tut­ki­muk­sel­la tu­le­vai­suu­teen. REAL-hank­keen lop­puse­mi­naa­ri
Ohjelma Troff document TUVET
TUVET
Ohjelma Sie­dä­tys­tä joh­ta­mi­sal­ler­gi­aan! "pikaseminaari"
Siedätystä johtamisallergiaan - pikaseminaari on kasvatustieteiden laitoksen ja kauppakorkeakoulun yhteisen "HeRMo" hankkeen loppuseminaari. Ohjelmassa pikaesittely lokakuussa 2019 julkaistavasta teoksesta "Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä (toim. Collin & Lemmetty)" sekä tutkijoiden ja työelämän asiantuntijoiden välinen paneelikeskustelu.
Ohjelma Octet Stream Vaativa erityinen tuki ja pedagogiikka
TUVET-hankkeen koulutuspäivä opettajaopiskelijoille, opettajankouluttajille ja aiheesta kiinnostuneille.
Ohjelma CopaGloba-hanke
www.jyu.fi/edupsy/copa
Ohjelma ERIA1050
2020
Ohjelma Väitöstilaisuus 4.9.2020 - Marja Terttu Kovalainen
Väitöstilaisuus 4.9.2020: Johtaminen tapahtuu muutoksessa ja vajeessa. YTK Marja Terttu Kovalainen tutkii aikuiskasvatuksen väitöskirjassaan pedagogista johtajuutta ja sen vajeen ilmenemistä järjestelmä- ja systeemitason muutoksessa. Vastaväittäjänä on professori Michael Uljens (Åbo Akademi) ja kustoksena professori Aini-Kristiina Jäppinen (Jyväskylän yliopisto).
Ohjelma Soila Lemmetyn väitöskirjan tarkastustilaisuus
4.9.2020 klo 12.00: KM Soila Lemmetyn aikuiskasvatuksen väitöskirjan "Self-directed workplace learning in technology-based work" tarkastustilaisuus.
Ohjelma Väitöstilaisuus Eija Salonen 5.9.2020
Suora lähetys Eija Salosen väitöstilaisuudesta
Ohjelma KM Siru Lehdon väitöstilaisuus 25.9.2020
KM Siru Lehdon kasvatustieteen väitöskirjan "Pitkä matka äidiksi. Narratiivinen tutkimus äitiyden rakentumisesta tahattoman lapsettomuuden ja hedelmöityshoitojen jälkeen" tarkastustilaisuus 25.9.2020 kello 12.00 Mattilanniemi, Agora Aud. 2 Vastaväittäjänä professori emerita Eila Estola (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Anna Rönkä (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.