Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 12.11.2019

Uu­det me­to­do­lo­gi­set mah­dol­li­suu­det op­pi­mi­sen tut­ki­muk­ses­sa – Miten virtuaalinen ja laajennettu todellisuus (VR, XR), simulaatiot ja aivotutkimuksen välineet haastavat tutkijaa?