Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 2019

Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 2.4.2019
Korkeakoulupedagogiikan tutkimuksen ja käytännön kohtaamisia -paneelissa esillä ovat mm. kysymykset korkeakoulututkimuksen nykytilasta ja tarpeellisuudesta, tutkimuksen ja käytännön vuorovaikutuksesta sekä tutkijoiden ja toimijoiden yhteistyön kehittämisestä.
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 23.4.2019
Sujuvat siirtymät yliopistoon. Esittelyssä Omalle polulle korkeakouluun -hanke, EduFutura-yhteistyö ja JYU:n tarjoamat yliopisto-opinnot lukiolaisille. Tilaisuuden järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 2.5.2019 - Reksit Ruusupuistossa
Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -seminaarisarja kääntää konseptinsa ympäri: tällä kertaa se ennen kaikkea keskustelee. Pääpaino ei siis ole tutkimusten esittelyssä, vaan dialogissa Jyväskylän koulujen rehtorien kanssa. Tilaisuuden avaavat yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen, vararehtori Marja-Leena Laakso ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela. Työryhmissä luodataan jyväskyläläistä tulevaisuutta opetuksen, kasvatuksen ja sivistyksen puolesta. Rehtoreiden lisäksi ryhmissä on yliopiston tutkijoita ja opettajia sekä koulutusjohtamisen asiantuntijoita Jyväskylän ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Tilaisuuden juontaa professori Hannu L. T. Heikkinen Koulutuksen tutkimuslaitokselta. Moniviestimessä: Tilaisuuden avaus klo 13.00-13.30 ja työpajojen koonti klo 14.30-15.30.
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 13.8.2019
Vaihtoehtoisia reittejä yliopistoon – avoimen väylä ammolleen. Yliopistojen opiskelijavalinnoista ovat puhumassa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osaston johtaja Birgitta Vuorinen, Jyväskylän yliopiston vararehtori Marja-Leena Laakso sekä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun varadekaani Anna-Maija Lämsä. Tilaisuuden järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 10.9.2019
Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi – mikä tuottaa hyvinvointia ja ehkäisee pahoinvointia?
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 24.9.2019
Paneelikeskustelu: Min­ne olet me­nos­sa suo­ma­lai­nen kas­va­tus- ja kou­lu­tusa­la?
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 8.10.2019
Mitä media haluaa tutkimukselta?
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 12.11.2019
Uu­det me­to­do­lo­gi­set mah­dol­li­suu­det op­pi­mi­sen tut­ki­muk­ses­sa – Miten virtuaalinen ja laajennettu todellisuus (VR, XR), simulaatiot ja aivotutkimuksen välineet haastavat tutkijaa?