Ruusupuisto tutkii ja keskustelee

Uno Cygnaeus -luentosarja
Minna Canth -luentosarja
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 8.3.2016
Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää (Jaana Kettunen) & Maahanmuuttajanuorten motivaatio ja oppimistulokset PISA2012-tutkimuksessa (Kari Nissinen). Tilaisuuden järjestää Koulutuksen tutkimuslaitos.
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 10.5.2016
Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 10.5.2016
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 15.11.2016
Onko koulutus riskisijoitus? (Roope Uusitalo). Tilaisuuden järjestää Koulutuksen tutkimuslaitos.
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 16.2.2017
PISA-paneeli: Miksi tulokset ovat heikentyneet ja mitä pitäisi tehdä?
Ohjelma PISA-paneeli 2: Onko koulu offline-tilassa?
Kevään toinen PISA-paneeli on osa Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuuksien sarjaa. Suora lähetys ti 11.4. klo 13-14.
Ohjelma PISA-paneeli 3: Onko suomalaisnuoren motivaatio hukassa?
Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 16.5.2017
Ohjelma Koulutuspoliittinen paneelikeskustelu 12.9.2017
Paneelissa keskustellaan Jyväskylän koulutuksen haasteista sekä tutkimuksen hyödyntämisestä koulutyössä.
Ohjelma Octet Stream Miksi opiskelijavalinnat ovat niin vaikeita?
Tiistai 24.10.2017 klo 13-14: Aiheesta alustaa erikoistutkija Sakari Ahola Turun yliopistosta. Tilaisuus on osa Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tapahtumien sarjaa.
Ohjelma Keitä ja miten opiskelemaan opettajiksi?
HUOM! Tilaisuus on siirretty pidettäväksi 21.11. klo 13.00-14.00. Ruusupuisto tutkii ja keskustelee käsittelee opettajankoulutuksen opiskelijavalintoja. Teemasta alustaa dosentti, yliopistotutkija Riitta-Leena Metsäpelto Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksesta.
Ohjelma Octet Stream Nuorisopedagogiikka
Paneelikeskustelu 16.1.2017
Ohjelma Sosiaalisten ja kognitiivisten taitojen rooli ammatinvalinnassa ja palkkauksessa
ti 20.2.2018: Ruupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuudessa projektitutkija Juho Jokinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta johdattelee aiheeseen. Tervetuloa!
Ohjelma Korkeakoulujen historian julkistamistilaisuus
Korkeakoulujen historian julkistamistilaisuus 6.3.2018
Ohjelma Octet Stream Millä ehdoilla kansainvälistä koulutusyhteistyötä ja koulutusvientiä tehdään?
Miksi suomalainen koulutusosaaminen on houkutteleva vientituote? Mitä Suomesta halutaan ostaa tai oppia? Millaiset asiat koulutuksessa ovat siirrettäviä ja millä ehdoilla? Millainen yhteistyö on kestävää ja eettistä? Millä tasoilla kumppanuuksia ja yhteistyötä voidaan toteuttaa? Keskustelutilaisuus koulutusviennistä, kehitysyhteistyöstä ja kansainvälisestä korkeakouluyhteistyöstä.
Ohjelma Miten aivotutkimus voi lisätä ymmärrystä oppimisesta?
Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuus lähestyy oppimista aivotutkimuksen näkökulmasta. (29.5.2018)
Ohjelma Tekoäly ja robotiikka
Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuuden 21.8.2018 aiheena on tekoäly ja robotiikka. Kuinka suuren muutoksen tekoäly ja robotiikka tekevät arkeemme? Miten osaaminen muuttuu tulevaisuudessa? Mitä tämä tarkoittaa tutkimukselle ja opetukselle? Kuinka paljon työpaikat vähenevät ja mitä uusia työpaikkoja syntyy? Mitkä ovat tekoälyn ja robotiikan suurimmat eettiset riskit?
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 30.10.2018
Aiheena työelämän muutos ja elinikäinen oppiminen. Tilaisuuden järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 20.11.2018
Täydennyskoulutuksen kuulumisia opettajankoulutuksen kehittämishankkeista (KPTK)
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 11.12.2018
Työssä on parempi voida hyvin sekä oppia yksin ja yhdessä, mutta miten tämä toteutuu jatkuvasti muuttuvassa ja teknologisoituvassa työelämässä? Tilaisuudessa keskustellaan muuttuvan työn iloista ja harmaasta kääntöpuolesta sekä työn johtamisesta ja johtajattomuudesta. Lisäksi etsitään vastauksia työelämän polttaviin kysymyksiin ja esitellään tuoreita tutkimustuloksia aikuisten elämän ajankohtaisista aiheista. Aikuisten asialla ovat Kaija Collin, Raija Hämäläinen, Päivi Hökkä, Susanna Paloniemi ja Katja Vähäsantanen.
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 2.4.2019
Korkeakoulupedagogiikan tutkimuksen ja käytännön kohtaamisia -paneelissa esillä ovat mm. kysymykset korkeakoulututkimuksen nykytilasta ja tarpeellisuudesta, tutkimuksen ja käytännön vuorovaikutuksesta sekä tutkijoiden ja toimijoiden yhteistyön kehittämisestä.
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 23.4.2019
Sujuvat siirtymät yliopistoon. Esittelyssä Omalle polulle korkeakouluun -hanke, EduFutura-yhteistyö ja JYU:n tarjoamat yliopisto-opinnot lukiolaisille. Tilaisuuden järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 2.5.2019 - Reksit Ruusupuistossa
Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -seminaarisarja kääntää konseptinsa ympäri: tällä kertaa se ennen kaikkea keskustelee. Pääpaino ei siis ole tutkimusten esittelyssä, vaan dialogissa Jyväskylän koulujen rehtorien kanssa. Tilaisuuden avaavat yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen, vararehtori Marja-Leena Laakso ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela. Työryhmissä luodataan jyväskyläläistä tulevaisuutta opetuksen, kasvatuksen ja sivistyksen puolesta. Rehtoreiden lisäksi ryhmissä on yliopiston tutkijoita ja opettajia sekä koulutusjohtamisen asiantuntijoita Jyväskylän ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Tilaisuuden juontaa professori Hannu L. T. Heikkinen Koulutuksen tutkimuslaitokselta. Moniviestimessä: Tilaisuuden avaus klo 13.00-13.30 ja työpajojen koonti klo 14.30-15.30.
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 13.8.2019
Vaihtoehtoisia reittejä yliopistoon – avoimen väylä ammolleen. Yliopistojen opiskelijavalinnoista ovat puhumassa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osaston johtaja Birgitta Vuorinen, Jyväskylän yliopiston vararehtori Marja-Leena Laakso sekä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun varadekaani Anna-Maija Lämsä. Tilaisuuden järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 10.9.2019
Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi – mikä tuottaa hyvinvointia ja ehkäisee pahoinvointia?
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 24.9.2019
Paneelikeskustelu: Min­ne olet me­nos­sa suo­ma­lai­nen kas­va­tus- ja kou­lu­tusa­la?
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 8.10.2019
Mitä media haluaa tutkimukselta?
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 12.11.2019
Uu­det me­to­do­lo­gi­set mah­dol­li­suu­det op­pi­mi­sen tut­ki­muk­ses­sa – Miten virtuaalinen ja laajennettu todellisuus (VR, XR), simulaatiot ja aivotutkimuksen välineet haastavat tutkijaa?
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 28.1.2020: Uutta luova asiantuntijuus – koulua kehittämässä ja elinikäistä oppimista tukemassa
Miten kehittää ja sillata opettajien perus- ja täydennyskoulutusta muuttuvassa maailmassa? Millainen yhteistyö tukee sekä koulun että opettajankoulutuksen kehittymistä? Tilaisuudessa keskustellaan yhteisöllisen ja oppivan koulutuksen rakentamisesta Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ULA-hankkeen johdolla.
Ohjelma Octet Stream Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 28.1.2020: Uutta luova asiantuntijuus – koulua kehittämässä ja elinikäistä oppimista tukemassa
Miten kehittää ja sillata opettajien perus- ja täydennyskoulutusta muuttuvassa maailmassa? Millainen yhteistyö tukee sekä koulun että opettajankoulutuksen kehittymistä? Tilaisuudessa keskustellaan yhteisöllisen ja oppivan koulutuksen rakentamisesta Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ULA-hankkeen johdolla.
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 4.2.2020: "YVV"
Avoimen yliopiston järjestämässä tilaisuudessa keskustellaan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta yliopistossa.
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 8.12.2020: Mihin suuntaan opettajien koulutus?
Verkkovälitteisessä joulukuun tilaisuudessa keskustellaan opettajankoulutuksen ajankohtaisista kysymyksistä ja kehityssuunnista. Vieraana on opetusneuvos Marjo Vesalainen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Kansallisen opettajankoulutusfoorumin JYU:n edustajien kommenttipuheenvuorot pitävät professori Mirja Tarnanen (OKL), laitoksen johtaja, yliopistonlehtori Sirpa Eskelä-Haapanen (OKL); professori Hannu Savolainen (kasvatustieteen laitos) ja yliopistotutkija Vesa Närhi (kasvatustieteen laitos).
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 23.2.2021
Epätyypilliseltä koulutusuralta akateemiselle alalle
Ohjelma Ruusupuisto tutkii ja keskustelee 3.11.2020
Jatkuva oppiminen ja kansalaisten osaamisen kehittäminen
Navigointi