Julkistalous - Ulkoisvaikutukset b38c8a37d3e84e649c6b4392563f65fa

Miten ulkoisvaikutukset vaikuttavat talouteen? Miten ne voidaan huomioida taloudessa? Luennon aiheesta pitää yliopistonopettaja Arttu Karila. Luento on vuodelta 2022.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Tämä tallenne on tekstitetty automaattisen puheentunnistuksen avulla, jonka vuoksi tekstityksessä voi olla epätarkkuuksia. Voit kytkeä tekstityksen päälle klikkaamalla lainausmerkkikuvaketta videoruudussa.


This recording is captioned using automatic speech recognition, which may result in inaccuracies in the captions. You can turn captions on by clicking the quotation mark icon on the video screen.