Julkistalous - Verotuksen perusteita 9bee21515df143b1817d88f77c25b2c4

Miksi julkinen sektori verottaa ja mitä kuuluu hyvän verojärjestelmän ominaisuuksiin? Miten verotus vaikuttaa talouden toimintaan? Luennon aiheesta pitää yliopistonopettaja Arttu Karila. Luento on vuodelta 2022.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.