KTTP2110

Taloustieteen peruskurssi, oppimistehtävä