Kasvatustiede

Ohjelma AIKP046
Mentorointi
Ohjelma AIKP1004
Aikuiskasvatustieteellinen tutkimus
Ohjelma AIKP1012
Oppimiskäsitykset
Ohjelma AIKP1013
Aikuinen oppija muuttuvassa työssä ja yhteiskunnassa
Ohjelma AIKP1015
Asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden tukeminen
Ohjelma AIKP1015
Verkkokurssin info
Ohjelma object code Kehityksen ja oppimisen perusteet - Avoin yliopisto
Verkkoluennot kasvatustieteen aineopintojen jaksoon KASA041 Kehityksen ja oppimisen perusteet ja aikuiskasvatustieteen aineopintojen jaksoon AIKA043 Aikuisen oppiminen
Ohjelma Raija Julkunen
Ohjelma Octet Stream Kasvatussosiologian teoreetikoita
Luennot ovat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen ja avoimen yliopiston kasvatustieteen aineopintojen opintomateriaalia. Luennot on kuvattu kasvatustieteen laitoksella 2.11., 9.11. , 16.11.2005
Ohjelma KAIA041
Oppiminen ja kehitys
Ohjelma KAIA032
Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen muutos
Ohjelma KAIA052
Toimijuus ja identiteetti erilaisilla elämänkentillä
Ohjelma Octet Stream Minä kasvatustieteilijä
Urapolkuvideoita - KAIA052
Ohjelma KTKA010
Laadulliset tutkimusmenetelmät
Ohjelma KTKP022
Kriittinen pedagogiikka ja koulu
Ohjelma Kirsi Saurén
Kirsi Saurénin videot
Ohjelma KAIA022
Vuorovaikutus- ja kasvatussuhteiden eettiset ehdot
Ohjelma KTKA2020
Määrälliset tutkimusmenetelmät
Ohjelma KTKA020
Määrälliset tutkimusmenetelmät
Ohjelma KTKO1005
Johdatus tilastolliseen tutkimukseen
Ohjelma KTKA2020
Määrälliset tutkimusmenetelmät
Ohjelma KTKA2010
Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät
Ohjelma KTKP012 (vanha)
Oppiminen ja ohjaus, osa 2
Ohjelma KTKO1005
Johdantotallenne
Ohjelma KTKA2020
SPSS-ohjetallenteet
Ohjelma KTKA2020
Johdantotallenne
Ohjelma KTKA2021
Johdantotallenne
Ohjelma OEAP1021
Esi- ja alkuopetuksen pedagoginen perusta I
Ohjelma KTKP040
Tieteellinen tieto ja ajattelu
Proseminaari
Ohjelma Proseminaari
Kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen, erityispedagogiikan ja varhaiskasvatus proseminaari tallenne.
Ohjelma Troff document Orientaatio tallenteet
Kasvatustieteen orientaatio tallenteet
Ohjelma Troff document Laadulliset
xx
Ohjelma Infotilaisuudet 2023
Infotilaisuuksien tallenteita
Ohjelma KLAA4100 Tieteellisen tekstin kirjoittaminen
Upotettava tallenne
Ohjelma KTKP011
KTKP011
Ohjelma Troff document Yhteistoteutusryhmän verkkotapaamiset
Sari Hämäläinen
VKTA1020 orientaatio 12.2.2024
Ohjelma Troff document Infovideot
Aikuiskasvatus- ja ja kasvatustiede
Ohjelma KTKP012
Oppiminen ja ohjaus, osa 2