BENY3030 Uhanalaisuustiedon tarve ja soveltaminen 9cbc4e1a5cde4d95a18d59efd0e071d7

Uhanalaisuusarviointien aikataulu ja lajien ja luontotyyppien Punaisten listojen tietojen hyödyntäminen keskustelunaiheena Luonto uhan alla 1 -kurssilla.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has fixed size and should work well on most use cases.

This page also supports oEmbed.

You can use this code to embed this media to other pages. This embed has responsive size and is intended to be used on responsive web sites.

This page also supports oEmbed.

Tämä tallenne on tekstitetty automaattisen puheentunnistuksen avulla, jonka vuoksi tekstityksessä voi olla epätarkkuuksia. Voit kytkeä tekstityksen päälle klikkaamalla lainausmerkkikuvaketta videoruudussa.


This recording is captioned using automatic speech recognition, which may result in inaccuracies in the captions. You can turn captions on by clicking the quotation mark icon on the video screen.