Bio- ja ympäristötieteiden laitos

WETS606 Videon tuottaminen, editointi ja julkaisu
Opiskelijoiden tuottamat videomateriaalit
Program BIOA131 Fysiologia ja anatomia
Luennot taltioitu keväällä 2014
Program Troff document BIOA133 Kasvifysiologian perusteet
Luennot taltioitu keväällä 2014
Program EKOA502
Populaatiogenetiikka
Program ERPC - YMPS521
Lecture recordings - 25. - 27.11.2014
Program BENP1005 alkuluennot
BENP1005 Ihminen ja ympäristö
Program Troff document BENP1005 loppuluennot
BENP1005 Ihminen ja ympäristö
Program Gradunäyttely
16.2.2016
Program BIOP302
Ihminen ja ympäristö
Ympäristötiede
Program BIOP301 Elämän perusedellytykset maapallolla
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Program Open Science -course JY (2016)
14.11.2016
Program BENP1001, Elämän perusedellytykset maapallolla
BENP1001 2017
Program VCS/ICS calendar ENVS1137 Vesistöjen optiikan perusteet
Kevät 2018
Verkkosivujen videot
Program MineView final seminar 2018
MineView final seminar 31.5.2018 summarizes project research findings about ecotoxicological and human health risks of mine effluents | MineView loppuseminaari 31.5.2018 esittelee projektin tutkimustuloksia kaivostoiminnan päästöjen ekotoksikologisista ja ympäristöterveydellisistä riskeistä
Program ECCB 2018
ECCB 2018
Program BENS4039 Master's seminar I
BENS4039 Master's seminar I
Program ECOS1085
ECOS1085
Program BENP1005 Ihminen ja ympäristö
BENP1005 Ihminen ja ympäristö
Program Multidisiplinary digital learning
Climate Univerity goes Jyväskylä
Program BENP1001-videot 2019
BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla
Luonnonvarat ja ympäristö
Program BENA4028 - Syksy 2019
Metsien luonnonvarat ja monikäyttö
Program Troff document BENP1005 Opettajien luennot
BENP1005 Ihminen ja ympäristö
BENA2021
BENA2021
Program BENA2020 Ekologia
Kevät 2020
Väitöstilaisuudet