BENY3031 Uhanalaisuustieto ja siitä viestiminen 851eb43067d24a94a5d0113711a2e5be

Lajien ja luontotyyppien Punaiset listat ovat tuottaneet merkittävästi uutta tietoa Suomen luonnon tilasta. Luonto uhan alla 2 -kurssilla pohditaan uhanalaisuustiedon roolia päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin kiinteäkokoinen upotus on laajasti yhteensopiva ja sopivin useimpiin käyttötarkoituksiin.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle. Tämän koodin responsiivinen eli mukautuva upotus soveltuu käyttöön responsiivisilla verkkosivuilla.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Tämä tallenne on tekstitetty automaattisen puheentunnistuksen avulla, jonka vuoksi tekstityksessä voi olla epätarkkuuksia. Voit kytkeä tekstityksen päälle klikkaamalla lainausmerkkikuvaketta videoruudussa.


This recording is captioned using automatic speech recognition, which may result in inaccuracies in the captions. You can turn captions on by clicking the quotation mark icon on the video screen.