IKI- hanke

Ohjelma IKI- hankkeen videoita opetuskäyttöön
IKI- hankkeen videoita opetuskäyttöön
Ohjelma Innovatiivisia näkökulmia kielikasvatukseen/ Joining Innovative Dots in Language Education
Ensimmäinen IKI– seminaari esittelee neljä kieltenopetuksen innovaatiota, joissa vierailevien puhujien aiheet liittyvät monikieliseen pedagogiikkaan, yhteisopettajuuteen sekä tarinoiden ja draaman käyttöön erilaisissa kieltenopetuksen oppimisympäristöissä. IKI– hankkeen tavoitteeseen liittyen, tämä seminaari haluaa jakaa paikallisia, alueellisia ja kansainvälisiä pedagogisia innovaatioita rikastaakseen kielten oppimisen näkymiä. Tervetuloa mukaan! The first IKI– seminar introduces four innovations in language education with guest talks on multilingual pedagogy, coteaching, the use of stories and drama in different language learning environments. In line with the aim of IKI, this seminar hopes to share local, regional and international pedagogical innovations to enrich the language learning landscape. Welcome along! 13.12.2018
Ohjelma Kielikasvatuksen kevättuulia - Ideoita ja innovaatioita kielipedagogiikkaan
IKI- hankkeen kevätseminaarissa prof. Janice Bland (Nord University) kertoo kirjallisuuden luovasta hyödyntämisestä kieltenopetuksessa ja yliopistonlehtori Karita Mård-Miettinen (Jyväskylän yliopisto) kertoo yhteisopettajuudesta kaksikielisyyden käytänteiden mahdollistajana varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 6.5.2019.
Ohjelma Octet Stream Tuhansin kielin, moninaisin keinoin - monikieliset ja kielitietoiset käytänteet kielikasvatuksessa
IKI-seminaarissa sukellamme mielenkiintoisten luentojen ja puheenvuorojen muodossa monenlaisiin teemoihin. Jane Driver ja Virginia Alfonso kertovat monikielisistä ja kielitietoisista käytännöistään opettamassaan koulussa Iso-Britanniassa, Jenny Ek avaa genrekirjoittamisen mahdollisuuksia monikielisessä ryhmässä alkuopetuksessa ja KIMO-opiskelijat esittelevät kehittämisprojektejaan jakamalla ideoitaan ja kehittämiään käytänteitä.
Ohjelma IKI-hankkeen pedagogiset iltapäiväkahvit 20.4.2020
IKI-hankkeen pedagogiset iltapäiväkahvit 20.4.2020
Ohjelma Octet Stream Intoa yhteistyöstä: Askeleita kohti tulevaisuuden kielikasvatusta
Tallenne sisältää seminaarin kahden pääpuhujan esitykset: Developing Languages, Literacy and Communication in the Curriculum for Wales (Eleri Goldsmith, Welsh Government) ja Preparing for the delivery of the Languages, Literacy and Communication Area of Learning and Experience within the new Curriculum for Wales: Challenges and opportunities (Enlli Thomas, Associate Pro-Vice Chancellor (Welsh) and Professor of Education Research, Bangor University)
Ohjelma Troff document Kiel(t)en päällä -podcast
Kiel(t)en päällä -podcast