Hankkeet

FLARE-Lasten luku- ja laskutaidon sujuvuus
Program Innovatiivisia näkökulmia kielikasvatukseen/ Joining Innovative Dots in Language Education
Ensimmäinen IKI– seminaari esittelee neljä kieltenopetuksen innovaatiota, joissa vierailevien puhujien aiheet liittyvät monikieliseen pedagogiikkaan, yhteisopettajuuteen sekä tarinoiden ja draaman käyttöön erilaisissa kieltenopetuksen oppimisympäristöissä. IKI– hankkeen tavoitteeseen liittyen, tämä seminaari haluaa jakaa paikallisia, alueellisia ja kansainvälisiä pedagogisia innovaatioita rikastaakseen kielten oppimisen näkymiä. Tervetuloa mukaan! The first IKI– seminar introduces four innovations in language education with guest talks on multilingual pedagogy, coteaching, the use of stories and drama in different language learning environments. In line with the aim of IKI, this seminar hopes to share local, regional and international pedagogical innovations to enrich the language learning landscape. Welcome along!
Program Kielikasvatuksen kevättuulia - Ideoita ja innovaatioita kielipedagogiikkaan
IKI- hankkeen kevätseminaarissa prof. Janice Bland (Nord University) kertoo kirjallisuuden luovasta hyödyntämisestä kieltenopetuksessa ja yliopistonlehtori Karita Mård-Miettinen (Jyväskylän yliopisto) kertoo yhteisopettajuudesta kaksikielisyyden käytänteiden mahdollistajana varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.
Program Troff document Oppimisen sykkeet ja Samalla aallonpituudella: Taito, tieto, tunne ja toiminnallisuus oppimisessa
Hankekokonaisuuden tavoitteena on hahmottaa aikuisen kokemuksellisen oppimisen prosessin ulottuvuuksia ja keskinäisiä yhteyksiä. Mitä yksilön oppimisessa tapahtuu fysiologisella, emotionaalisella ja kokemuksellisella tasolla ja näiden vuorovaikutuksessa? Tavoitteena on myös kehittää oppimisen tutkimuksen metodologiaa. Kun oppimista tarkastellaan sen eri osatekijöiden kautta ilmiönä, tuloksena on oppimisen parempi ymmärtäminen, mikä mahdollistaa oppimistapahtuman paremman tuen ja sitä kautta paremman pohjan tulevalle oppimiselle ja oppimistilanteiden suunnittelulle.
Program Tuhansin kielin, moninaisin keinoin - monikieliset ja kielitietoiset käytänteet kielikasvatuksessa
IKI-seminaarissa sukellamme mielenkiintoisten luentojen ja puheenvuorojen muodossa monenlaisiin teemoihin. Jane Driver ja Virginia Alfonso kertovat monikielisistä ja kielitietoisista käytännöistään opettamassaan koulussa Iso-Britanniassa, Jenny Ek avaa genrekirjoittamisen mahdollisuuksia monikielisessä ryhmässä alkuopetuksessa ja KIMO-opiskelijat esittelevät kehittämisprojektejaan jakamalla ideoitaan ja kehittämiään käytänteitä.
Program IKI-hankkeen pedagogiset iltapäiväkahvit 20.4.2020
2020
Program Innovatiivisia polkuja kielitietoisuuteen - Navigating a language aware landscape
2020