Hankkeet

FLARE-Lasten luku- ja laskutaidon sujuvuus
Program Innovatiivisia näkökulmia kielikasvatukseen/ Joining Innovative Dots in Language Education
Ensimmäinen IKI– seminaari esittelee neljä kieltenopetuksen innovaatiota, joissa vierailevien puhujien aiheet liittyvät monikieliseen pedagogiikkaan, yhteisopettajuuteen sekä tarinoiden ja draaman käyttöön erilaisissa kieltenopetuksen oppimisympäristöissä. IKI– hankkeen tavoitteeseen liittyen, tämä seminaari haluaa jakaa paikallisia, alueellisia ja kansainvälisiä pedagogisia innovaatioita rikastaakseen kielten oppimisen näkymiä. Tervetuloa mukaan! The first IKI– seminar introduces four innovations in language education with guest talks on multilingual pedagogy, coteaching, the use of stories and drama in different language learning environments. In line with the aim of IKI, this seminar hopes to share local, regional and international pedagogical innovations to enrich the language learning landscape. Welcome along!
Program Kielikasvatuksen kevättuulia - Ideoita ja innovaatioita kielipedagogiikkaan
IKI- hankkeen kevätseminaarissa prof. Janice Bland (Nord University) kertoo kirjallisuuden luovasta hyödyntämisestä kieltenopetuksessa ja yliopistonlehtori Karita Mård-Miettinen (Jyväskylän yliopisto) kertoo yhteisopettajuudesta kaksikielisyyden käytänteiden mahdollistajana varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.