VISA1010

Viestintäkompetenssi ja vuorovaikutusosaaminen
Ohjelma Ryhmä 1
Harjoituksia
Ohjelma Ryhmä 2
Harjoituksia
Ohjelma Ryhmä 3
Harjoituksia
Ohjelma Ryhmä 4
Harjoituksia