VISA1010

Viestintäkompetenssi ja vuorovaikutusosaaminen
Program Ryhmä 1
Harjoituksia
Program Ryhmä 2
Harjoituksia
Program Ryhmä 3
Harjoituksia
Program Ryhmä 4
Harjoituksia