VISA1010

Viestintäkompetenssi ja vuorovaikutusosaaminen
4. ryhmä 2021
VISA1010