Tarja Valkonen

VISA1012
Vuorovaikutus ryhmissä ja tiimeissä
VISA1010
Viestintäkompetenssi ja vuorovaikutusosaaminen
Puhvi